Ronny Karlsson, SD, debatterar vårdslöst på Östersunds Postens webbsida

Ronny Karlsson är Sverigedemokraternas länsordförande i Jämtlands län. Han är också blivande politiker i Krokoms kommun där SD tog ett mandat i valet.
Gå in på Östersunds Postens webbsida och läs läsardebatten i anslutning till artikeln om manifestationen i fredags Inget våld, bara kärlek. Där har Ronny skrivit ett antal osakliga inlägg, som jag bemöter. Nedan är mina senaste svar. Klicka här för att se mina bilder från Manifestation för mångfald, öppenhet och tolerans, som även har en Facebook sida. Continue reading

Svar till Rolf Lilja i Länstidningen

Rolf Lilja noterar (LT 15/9, se nedan) att Miljöpartiet i Krokoms kommun vill styra tillsammans med allianspartierna även nästa mandatperioden, men vill ha ett rödgrönt styre i landstinget och riksdagen. Han efterlyser ett förtydligande. Här kommer den. Continue reading

Åke Durre: Inga datorer till skolbarnen

Svar på insändarkommentar av Åke Durre, Sverigedemokraterna, i gårdagens Länstidningen, med följande text:

“Lätt vara politiker i Krokom! Några hundra datorer vart fjärde år så sitter även kommunisterna i ledningen!”

Mitt svar:

Det är synnerligen inte lätt att vara politiker idag – som tidningarnas kommentarstrådar visar med all önskvärd tydlighet. Continue reading

Brainman svingar vilt

Svar på insändare av Brainman i gårdagen Östersunds Posten:

Som vanligt citerar Brainman Miljöpartiets politik som fan citerar bibeln. Men hans syfte är ju inte att förmedla en nyanserad bild. Direkt innan stycket han citerade (ur bokstavsavsnittet Energi) står det:

“Hälften av energibortfallet från kärnkraften kan effektiviseras bort, bland annat genom sparande och konvertering från uppvärmning med el. Den andra hälften kan ersättas med bioenergi, vindkraft och solvärme.

Också fossilanvändningen för värme och el ska avvecklas.” Continue reading

Alla vill minska växthusgaser med 40%

Insändarkommentar

“Brainman” har kommenterat mitt svar till Christer Siwertsson i Länstidningen. Min insändare finns också här nedan.

Här är min replik, som jag bara lämnat in som kommentar i tråden:

Det är inte bara Miljöpartiet som kräver 40% minskning av växthusgaser till 2020. Det gör också regeringen, se skriften En sammanhållen klimat- och energipolitik (www.regeringen.se/sb/d/11450/a/122938). Moderaternas går till synes ett steg längre i sifferexercisen, deras ”vision är att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser 2050 är noll” (www.moderat.se/web/Miljo.aspx). Vad blir inte bensinpriset då?

Eller kanske det inte är särskilt meningsfullt att resonera på det sättet överhuvudtaget, det gäller att titta på möjligheter. Vem skulle ha trott för bara några år sedan att en minibuss kunde dra 0,6 dl /mil? Det gäller att ställa rätt krav och använda teknik på rätt sätt, det gäller att satsa rätt och inte på gårdagens teknik såsom kärnkraften.

Svar till Daniel om migrationsstatistik

Avsändaren Daniel kommenterar mitt svar till Åke Durre (ÖP Åsikter 100215), se nedan Sverigedemokraten Åke Durre ljuger och skräms .

Här är två repliker som jag lämnat som kommentarer:
(Texten nedan är reviderad 131215 för att laga några trasiga länkar och namnen på de sidorna. Migrationsverket hade ändrat dessa sedan replikerna skrevs. Migrationsverkets samlade statistik för 2008 finns här.)

SVAR 1:

Hej Daniel

Det fanns ingen avsikt att vilseleda i min insändare, statistik är krångligt. Din siffra 90021 omfattar alla som fått uppehållstillstånd 2008 oavsett skäl, och förklaras i Migrationsverkets skrift ”Kort om migration 2008”  samt sidan Uppehållstillstånd och uppehållsrätter 2008.  I siffran ingår t ex även 23800 EU/EES-medborgare som flyttat till Sverige, men jag utgår ifrån att du inte heller hade för avsikt att vinkla siffrorna.

Enligt Kort om migration 2008 gav Migrationsverket 8300 asylsökande uppehållstillstånd 2008, ytterligare 600 fick asyl av migrationsdomstolarna. Enligt sidan ”Uppehållstillstånd och uppehållsrätter 2008” omfattar siffran 11237 SAMTLIGA skäl, såväl kvotflykting (2209 st) som alla asylskäl: ”flyktingar”, ”skydsbehövande” samt ”synnerligen ömmande skäl” (det senare 1571 st).

Kolla även http://frianyheter.wordpress.com/statistik/migrationsstatistik/ för statistik och länkar till migrationsverkets statistik. Continue reading