Brainman svingar vilt

Svar på insändare av Brainman i gårdagen Östersunds Posten:

Som vanligt citerar Brainman Miljöpartiets politik som fan citerar bibeln. Men hans syfte är ju inte att förmedla en nyanserad bild. Direkt innan stycket han citerade (ur bokstavsavsnittet Energi) står det:

“Hälften av energibortfallet från kärnkraften kan effektiviseras bort, bland annat genom sparande och konvertering från uppvärmning med el. Den andra hälften kan ersättas med bioenergi, vindkraft och solvärme.

Också fossilanvändningen för värme och el ska avvecklas.” Continue reading

Alla vill minska växthusgaser med 40%

Insändarkommentar

“Brainman” har kommenterat mitt svar till Christer Siwertsson i Länstidningen. Min insändare finns också här nedan.

Här är min replik, som jag bara lämnat in som kommentar i tråden:

Det är inte bara Miljöpartiet som kräver 40% minskning av växthusgaser till 2020. Det gör också regeringen, se skriften En sammanhållen klimat- och energipolitik (www.regeringen.se/sb/d/11450/a/122938). Moderaternas går till synes ett steg längre i sifferexercisen, deras ”vision är att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser 2050 är noll” (www.moderat.se/web/Miljo.aspx). Vad blir inte bensinpriset då?

Eller kanske det inte är särskilt meningsfullt att resonera på det sättet överhuvudtaget, det gäller att titta på möjligheter. Vem skulle ha trott för bara några år sedan att en minibuss kunde dra 0,6 dl /mil? Det gäller att ställa rätt krav och använda teknik på rätt sätt, det gäller att satsa rätt och inte på gårdagens teknik såsom kärnkraften.

Låga elpriser leder till slöseri

Insändare

Svar till en insändare av “Brainman” i Östersunds Posten 100222

I ÖP och LT 22/2 citerar den anonyme Brainman ur avsnittet ”Energi” på Miljöpartiets hemsida. Det stämmer också som Brainman citerar att Miljöpartiet tycker att elen bör bli dyrare att använda när den är dyrare att producera. Det kallas för marknadsekonomi, där brukar hög efterfråga driva upp priser.

Sverige har dock fortfarande relativt låga elpriser enligt sammanställningen på EUs energiportal www.energi.eu. Elpriset för konsumenter låg i juli 2009 lägre än i Nederländerna, Italien, Tyskland och Danmark och på ungefär samma nivå som med Australien, Belgien, Portugal och Irland. Elpriset som den svenska industrin betalar ligger nästan lägst i hela EU, bara Lettland och Bulgarien låg lägre. Priset i Nederländerna, tyskland, Storbritannien, Belgien och Danmark låg omkring dubbelt så högt som i Sverige. Continue reading