Loppet kört för MP Umeå och Västerbotten

På Miljöpartiet i Umeås årsmöte igår (170322) lyckades Jabar Amins falang återta makten över ledningsgruppen.

Tillägg 180822: Sedan riks resoluta agerande med tvångsförvaltning och andra åtgärder är numera partiet i Umeå och Västerbottensdistriktet helt befriad! Jag kommer också också att rösta på Miljöpartiet i det stundande valet.

Tillägg 171122: Läs även Lennart Holmlunds blogginlägg efter att Jabar Amin och ett stort antal följare hade lämnat Socialdemokraterna i Umeå när han misslyckades med att komma med på deras riksdagslista. Då gick de in i Miljöpartiet istället.

Jag var inte med den här gången. Jag förstod redan för ett år sedan att detta möte skulle sluta med ett maktövertagande. Det blev oundvikligt när valberedningen för några dagar sedan tillkännagav att de inte hade lyckats få fram något förslag till ledningsgrupp som inte nästan enbart bestod av manliga nominerade ur Amins falang.

Men först lite bakgrund

Amin-falangen kontrollerar sedan många år fullmäktigegruppen (och landstingsgruppen). Men vid årsmötet för ett år sedan (160313) förlorade deras kandidat gruppledare Nasser Mosleh Continue reading

Nasser Mosleh, MP-Umeå, ljög för årsmötet – borde avgå

Nasser Mosleh bör avsäga sig samtliga sina kommunala och partiuppdrag för Miljöpartiet i Umeå.

Det finns så många exempel på maktmissbruk hos den gruppering som styr MP-Umeå. Detta kan inte tolereras. Det finns en anständighetsgräns för hur oärliga folkvalda politiker får vara, och härmed är gränsen passerad med råge:

Vid det ordinarie årsmötet 2015 lämnade sammankallande tillika gruppledare Nasser Mosleh besked att man inte längre skulle ha medlemsmöten inför kommunstyrelsen eftersom ändrad praxis innebar att ks-handlingar inte fick/kunde lämnas ut inför sammanträdena. Det var så jag uppfattade det. Hur som helst så har dessa medlemsmöten uteblivit under 2015.
Det finns flera problem med detta: Continue reading

Rapport MP-Västerbotten 2014

Det finns en styrande grupp inom MP-Umeå som samlar makten hos sig och genom härskartekniker mal ner och tröttar ut all konkurrens. I stället för att bredda partiet genom att ta vara på kompetens och engagemang, trycks man ned och fråntas uppdrag så fort man börjar utgöra ett hot mot gruppens styre. Istället för att uppmana till och underlätta en demokratisk diskussion gör man allt för att tysta diskussionen.

Tyvärr är det inte bara i Umeå denna grupp styr.

Bifogad rapport heter “Rapport-Händelseutveckling inför och under valmöte i MP Västerbotten. 2014“.  Continue reading

Bemötande mot Mia Winroth om MP-Umeås extra årsmöte

Miljöpartiet i Umeå hade extra årsmöte i lördags, en sorglig föreställning som jag tidigare skrivit om härhär och här.

Efter årsmötet publicerade MP-Umeå ett pressmeddelande, som även lades upp på partiets facebooksida. I kommentarstråden har vicesammankallande i MP-Umeås ledningsgruppen skrivit. Jag har bemött hennes påståenden där. Här nedan finns först mitt bemötande, därefter Mias oredigerade text. För att underlätta läsning går det även att ladda ned detta i ett pdf-dokument. Continue reading

MP-Umeå härskartekniker #1: Inga nya yrkanden får läggas

MP-Umeå hade extra årsmöte igår, ännu en chockerande uppvisning i härskartekniker, maktmissbruk och odemokrati. Vi var flera som reserverade oss mot två av besluten, se gårdagens inlägg.

Partiet har skickat ut ett pressmeddelande där man gör stor sak av att ledningsgruppens förslag till verksamhetsplan klubbades på slutet med stor marginal. Det är naturligtvis vilseledande. Det viktiga beslutet hade tagits i början av mötet, och då var röstsiffrorna betydligt jämnare.

I början av mötet yrkade nämligen Jabar Amin på att inga nya yrkande fick läggas med anledning av verksamhetsplanen. (Det berättar vi om i reservationerna igår också.) Continue reading

Reservationer mot beslut vid MP-Umeås extra årsmöte

Miljöpartiet i Umeå hade extra årsmöte idag, en mycket tråkig föreställning som tyvärr visar att den styrande gruppen i partiet har inga som helst planer på att demokratisera partiet. Deras agerande var fullständigt kompromisslöst.

Vi har reserverat oss mot två av besluten. Se nedan för texten, som också kan laddas ned här. Continue reading

Extra årsmöte för MP-Umeå lördag 2/5

Miljöpartiet i Umeå har extra årsmöte i morgon, lördag 2/5, kl. 14-16 på stadshusområdet i lokalen Ryttmästaren. Adressen är Skolgatan 31a. Huset ligger i korsningen Skolgatan-Hovrättsgatan. Här är det på hitta.se.

Observera att alla medlemmar har närvarorätt, men rösträtt har bara de som varit med en månad. Continue reading

Ledarkrönika i vk om MP-Umeås demokratiproblem

Om de styrande i MP-Umeå hade svarat på mitt brev till ledningsgruppen den 16 mars och medgett att det finns demokratiska problem (något som ju är uppenbart och tydligen funnits i 10-15 år), så hade det inte blivit något massmediauppbåd.

Men nu gjorde man inte det. Jag har ännu inte fått något svar från de styrande i ledningsgruppen. I massmedia har man påstått att det “Finns inga demokratiproblem” i avdelningen.

Under hela denna tid har Nasser Mosleh, partiets gruppledare i kommunfullmäktige, kommunstyrelseledamot och sammankallande i ledningsgruppen, hållit sig oanträffbar för massmedia. Han har inte uttalat sig.

Förrän nu. Continue reading

Förslag inför behandlingen av MP-Umeås verksamhetsplan för 2015

MP-Umeå har extra årsmöte den 2 maj för att:
– välja valberedning
– utse kongressombud (4 st)
– fastställa verksamhetsplan för 2015

Fram till 10/4 kunde medlemmar nominera till uppdragen och lämna förslag med anledning av verksamhetsplanen.

Den 10/4 lämnade jag in följande förslag, som jag kan komma att yrka bifall till vid årsmötet beroende på hur ledningsgruppens förslag ser ut och hur väl motiverat det är.

Det förslag till verksamhetsplan som förra ledningsgruppen lämnade till det ordinarie årsmötet (15/3) var undermåligt i flera avseende, bl.a. fanns inga mätbara mål, ingen hänvisning till de problem som skakat partiet sedan det allmänna valet och tidigare, och ingen formulering om riks erbjudande om medlingshjälp.
//

Förslag till ledningsgruppens verksamhetsplan som ska antas av det extra årsmötet 2/5.

Jag föreslår att följande tillförs verksamhetsplanen:

1) Mätbara mål, omfattande bl.a.
* medlemsutvecklingen
* antal medlemsmöten
* tillväxt hos GU- Umeå
* tillväxt hos Gröna Studenter
* antal välkomstmöten för nya medlemmar
* studiecirklar och annan utbildningsverksamhet för medlemmar

2) Ett uppdrag till ledningsgruppen att ta fram ett förslag för hur kommande årets verksamhetsplaner  i fortsättningen kan förankras hos medlemmar redan under hösten.

(Bakgrund: Vid det ordinarie årsmötet 15/3 berättade mötesordföranden Jan -Erik Engman om hur MP-Skellefteå förankrar sina verksamhetsplaner inför årsmötet, med en process under hösten omfattande åtminstone ett medlemsmöte.)

3) Formulering som tydligt klargör att ledningsgruppen är medveten om att det finns ett demokratiskt problem i avdelningen, och att man välkomnar hjälp från riksorganisationen.

4) Ett uppdrag till ledningsgruppen att ta fram en handlingsplan för att lösa de demokratiska problemen. Handlingsplanen ska förslagsvis  presenteras och godkännas av ett medlemsmöte  i september.

5) Ett uppdrag till ledningsgruppen att utreda förutsättningarna för att ansluta MP-Umeå till en digital tjänst för medlemsomröstningar såsom den som MP – Stockholm och riks använder.

6) Ett uppdrag till ledningsgruppen att på lämpligt sätt, t ex i stadgarna eller arbetsordning, klargöra att valberedningens förslag jämte ledningsgruppens förslag om valberedning ska skriftligt motiveras och mejlas/skickas till samtliga medlemmar (inte bara de som anmält sig till årsmötet) minst 2 veckor innan årsmötet. Samtliga kandidater ska presenteras (inklusive övriga nominerade).

7) Ett uppdrag till ledningsgruppen att, till ett extra årsmöte under hösten, ta fram ett förslag till ändring av stadgarna för att tydliggöra att:
– Nomineringar får lämnas ända fram till och med årsmötet, men nomineringar efter deadline kommer inte med i presentationen och förslag som skickas till medlemmarna med handlingarna.
(Motivering: så är det i samband med rikskongressen.)
– Samtliga årsmöteshandlingar och förslag skickas till samtliga medlemmar senast 2 veckor innan mötet.

Med vänliga hälsningar

Owen Laws

Åthutningar

Fick ett par åthutningar igår. Ännu har inte de styrande i ledningsgruppen hört av sig. Inga konstruktiva samtal kring mitt brev. 

Jag inser att taktiken blir att försöka misskreditera mig istället för att fokusera på de interna problemen.