Extra årsmöte för MP-Umeå lördag 2/5

Miljöpartiet i Umeå har extra årsmöte i morgon, lördag 2/5, kl. 14-16 på stadshusområdet i lokalen Ryttmästaren. Adressen är Skolgatan 31a. Huset ligger i korsningen Skolgatan-Hovrättsgatan. Här är det på hitta.se.

Observera att alla medlemmar har närvarorätt, men rösträtt har bara de som varit med en månad.

Jag berättar om årsmötet eftersom en medlem frågade idag när och var extra årsmöte blir, hen kunde inte hitta någon information om det på nätet. Hade väl slarvat bort handlingarna, sådant händer.

För mig är det naturligt att ett stort parti i en storstad, med hög svansföring och en önskan att engagera sina medlemmar, försöker göra det så lätt som möjligt för medlemmarna och prospektive medlemmar att engagera sig. Genom t ex pressmeddelande och info på hemsidan och facebooksidan. Nu finns bara info med medlemssidan på internet. Jag tycker att det är en för låg ambitionsnivå, och jag kallar inte det för att “offentliggöra”.

Avslutningsvis: Kom ihåg det finns ingen demokrati om inte människor engagerar sig. I Sverige utgör de politiska partierna grunden i demokratin, och det tycker jag i grunden är bra för då – när det fungerar – hänger inte alltihop på enskilda utan på en diskussion.

Demokratin handlar alltså om DITT engagemang. Utan det, finns ingen demokrati.