Svar angående mina frågor om anställningar mm inom MP-Umeå

Nu har jag fått svar av ledningsgruppen angående mina frågor. Svaret är mera detaljerat än vad som behöver redovisas här (tycker jag), i sammandrag:

Med anledning av Nassers debattinlägg i VK den 16 april ställde jag följande frågor till MP-Umeås ledningsgrupp. Här är frågorna, och min sammanfattning av svaren:

 1. Har Miljöpartiet i Umeås några anställda/arvoderade, och i så fall vem och i vilken omfattning? Frågan avser såväl kommunorganisationen (ledningsgruppen) och politiker.
  SVAR: Ingen medlem eller politiker är anställd av Miljöpartiet i Umeå. Ingen får arvode heller.
 2. Har Nasser anställning / arvodering som betalas av Miljöpartiet i Umeå?
  SVAR: Nej
 3. I vilken omfattning är Nasser arvoderad av Umeå kommun i egenskap av politiker?
  SVAR: Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott är Nasser Mosleh arvoderad till 70% av heltid. Det är 40.506 kr/månad.
 4. I hur stor omfattning är Nassers sammanlagda arvoderingar?
  SVAR: Förutom arvodet ovan har Nasser Mosleh arvode från de möten har sitter i när det gäller Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Bostaden AB, INAB och Region Västerbotten.
  (Därefter följer en föredömligt detaljerad redovisning som jag inte tycker det är nödvändigt att ta med. Sammanlagt har Nasser arvoden och ersättningar motsvarande ca 44.000 kr före skatt, en summa som förmodligen är ganska representativ. Sitter man i ks, har man ofta många kringuppdrag som bara ks-ledamöter kan ha.)

Jag har tackat för svaret och skrivit såhär:

“Tack Mia, och ledningsgruppen!

Min omedelbara reflektion är att jag kan tycka att det vore befogat att en kommunavdelning av den storlek som MP-Umeå har en anställd i någon omfattning, men att denne tjänst borde annonseras ut och besättas av någon som inte har några politiska förtroendeuppdrag. Mina erfarenheter i Jämtlands länsavdelning och landstingsgruppen i Jämtlands län är att detta – framför allt att annonsera ut och anställa utifrån – breddar partiet och ger positiva synergieffekter.

I avsaknad av anställd så tycker jag (med tanke på Nassers svar till Ingvar Näslund i VK 16/4) att det är naturligt att inte minst massmedia väntar sig att den den eller de personer som kan försörja sig på politiken även axlar interna (ideella uppdrag). Att Nasser vägrar att kommentera “interna” frågor med hänvisning till att han sköter sammankallandeuppdraget “ideellt” är inte trovärdigt.

Det är dessutom så att ledningsgruppen har inte fört “en konstruktiv dialog internt med de som har kritiska synpunkter”. Ledningsgruppen har ju ännu inte fört någon dialog med mig (överhuvudtaget) kring mitt konstruktiva brev. Att Nasser ger sken av att så är fallet bidrar ju inte till en positiv dialog….”

//