Påminnelse till ledningsgruppen om mina frågor om anställningar inom MP-Umeå

I onsdags ställde jag några frågor till ledningsgruppen för Miljöpartiet i Umeå angående arvoderingar, med anledning av Nassers debattinlägg i VK (se nedan för frågorna). Jag fick direkt tillbaka ett löfte om svar så fort ledningsgruppen hunnit behandla mina frågor.

Idag har jag skickat en påminnelse. Frågorna kan väl inte vara så svåra att svara på:

“Med anledning av Nassers debattinlägg i dagens VK har jag några frågor:
  • Har Miljöpartiet i Umeås några anställda/arvoderade, och i så fall vem och i vilken omfattning? Frågan avser såväl kommunorganisationen (ledningsgruppen) och politiker.
  • Har Nasser anställning / arvodering som betalas av Miljöpartiet i Umeå?
  • I vilken omfattning är Nasser arvoderad av Umeå kommun i egenskap av politiker?
  • I hur stor omfattning är Nassers sammanlagda arvoderingar?”