Sverker Åström får Miljöpartiets miljöpris

Medlemmen Maria Wetterstrand berättar:
FNs första miljökonferens var Stockholmskonferensen 1972. Sverige var tämligen ensam i världen om att tycka det var viktigt engagera sig mot gränsöverskridande miljöfrågor.

Det krävde ett enormt diplomatiskt ansträngning att få till konferensen, och detta var dåvarande FN-ambassadören Sverker Åströms förtjänst.

Han fick priset hemma hos sig då han är 95 år. Videofilmades. Han sa bl.a. :

“det är för mig en oerhört ära…” att få priset.
Han har aldrig engagerat sig i nåt politiskt parti, men “skulle det vara något parti skulle det då vara….Sveriges miljöparti”!

När man hade sett klart på videon var man nästan rörd till tårar.

20110522-112301.jpg

20110522-112344.jpg

Debatt om vinstuttag hos friskolor

Lång debatt, precis avslutad. Kongressutskott – liksom de flesta av talarna nu – vill “verka för att skolverksamhet inte ska drivas av företag med vinstsyfte”.

Jag talade i debatten, min återkomst till talarstolen efter flera år i bakgrunden, och talade för att varna om den pedagogiska mångfald som friskolereformen skapat genom att begränsa vinstuttag hos friskoleföretag. Jag yrkade bifall till yrkandet ovan, i en av motionerna som ska behandlas söndag förmiddag (nr 18:27).

Partiets politik räcker inte idag, den behöver skärpas.

Åsa Romson och Gustav Fridolin nya språkrör för MP!

20110521-164005.jpg

Gustav: “Tack så mycket för att vi har klarat av att vara Sveriges öppnaste parti. ”
“Tack för att jag får vara medlem i Miljöpartiet. Det är skönt att få vara hemma igen.”

Åsa tackar Mikaela och sina motkandidater. Mikaela får en lång stående ovation.
Åsa: “Vi har visat att god sammanhållning går att kombinera men – ja, kanske är en förutsättning för – en öppen process. ”

Jag röstade för Gustav, och Tina Ehn, därefter Mikaela Valtersson och Åsa Romson alltså först som tredjehandsval. Men det kommer att bli jättebra med Åsa och Gustav.

Förtroendeingivande

Haft en härlig kväll på diskodansgolvet med mp-kompisarna från inte minst Jämtlands län. Det borde vara förtroendeingivande gentemot väljarna att vi kan både föra en vettig politik, och skaka loss på dansgolvet.

Vi är ganska mänskliga, faktiskt 🙂

Jo, det finns en och annan mänsklig person inom de andra partierna, det vet jag. Men vi är så genommänskliga på nåt sätt :0)

Personliga utsläppsrätter klarade kongressutskottet

Debatterade nyss personliga utsläppsrätter i kongressutskott, en motion som Anna Hildebrand varit med och skrivit. Ett spännande förslag som bör utredas. England kommer ev testa systemet 2013.

Kongressutskottet valde med överväldigande marginal att föreslå kongressen att mp ska arbeta för en statlig utredning.

Vill du veta mera om personliga utsläppsrätter:
Frågor och svar om koldioxidransonering
Per Bolunds (mp) riksdagsmotion

Anders Wallner ny partisekreterare för mp

Anders Wallner, valberedningens förslag, slog ut de övriga kandidaterna med 64,8%, 171 röster.

Partiet använder IRV-systemet (Instant Runoff Voting) vid val av språkrör och partisekreterare, vilket innebär att man röstar rangordnat på samtliga kandidater.

Enligt kongresshäftet:
“Därefter räknas alla förstahandsröster samman. Om ingen kandidat har fått en majoritet av rösterna så elimineras den kandidat som fått minst antal röster och alla som röstade på den i första hand får sitt andrahandsval uppflyttad till första platsen. Detta upprepas tills någon har fått en majoritet.”

Jag är inte säker på ifall Anders vann redan i “första omgången”, men jag tror det.

Jag röstade som sagt på Karin Jansson, men jag tror att Anders blir jättebra. Jättekul är det dessutom att få en så ung partisekreterare, han är “bara” 27 år.