Personliga utsläppsrätter klarade kongressutskottet

Debatterade nyss personliga utsläppsrätter i kongressutskott, en motion som Anna Hildebrand varit med och skrivit. Ett spännande förslag som bör utredas. England kommer ev testa systemet 2013.

Kongressutskottet valde med överväldigande marginal att föreslå kongressen att mp ska arbeta för en statlig utredning.

Vill du veta mera om personliga utsläppsrätter:
Frågor och svar om koldioxidransonering
Per Bolunds (mp) riksdagsmotion