Nej till vinstdrivande friskolor

Jag hoppas Miljöpartiets kongress beslutar idag att förbjuda vinster i friskolor. Det är nog bästa sättet att prioritera kvalitet hos friskolor.

De första – och de bästa – friskolorna startades och drevs av de allra seriösaste aktörerna, dvs eldsjälarna som motiveras av viljan att undervisa bättre, att skapa en bättre skola, där de har större frihet att pröva nya/egna idéer. Det var detta som Miljöpartiet ville när vi i drev igenom friskolereformen med stöd av de borgerliga partierna, mot den socialdemokratiska regeringen vilja förrförra mandatperioden. Dessa seriösa aktörer kommer alltjämt vilja och kunna starta och driva friskolor.

De oseriösa aktörerna, t ex de multinationella friskoleföretag vars huvudsyfte är att tjäna pengar, behövs inte överhuvudtaget, har inget att tillföra. Det är dessa som får sluta när vinst tas bort. So what?

Debatt om vinstuttag hos friskolor

Lång debatt, precis avslutad. Kongressutskott – liksom de flesta av talarna nu – vill “verka för att skolverksamhet inte ska drivas av företag med vinstsyfte”.

Jag talade i debatten, min återkomst till talarstolen efter flera år i bakgrunden, och talade för att varna om den pedagogiska mångfald som friskolereformen skapat genom att begränsa vinstuttag hos friskoleföretag. Jag yrkade bifall till yrkandet ovan, i en av motionerna som ska behandlas söndag förmiddag (nr 18:27).

Partiets politik räcker inte idag, den behöver skärpas.