Grön Ungdoms manliga språkrör håller tal

Björn Lindgren sa för en stund sedan: “Engagemang i Miljöpartiet ger största möjliga världsförbättring per arbetade timme.”