Rapport MP-Västerbotten 2014

Det finns en styrande grupp inom MP-Umeå som samlar makten hos sig och genom härskartekniker mal ner och tröttar ut all konkurrens. I stället för att bredda partiet genom att ta vara på kompetens och engagemang, trycks man ned och fråntas uppdrag så fort man börjar utgöra ett hot mot gruppens styre. Istället för att uppmana till och underlätta en demokratisk diskussion gör man allt för att tysta diskussionen.

Tyvärr är det inte bara i Umeå denna grupp styr.

Bifogad rapport heter “Rapport-Händelseutveckling inför och under valmöte i MP Västerbotten. 2014“. Vem som har skrivit den framgår av s. 10. Jag fick kännedom om rapporten den 7 april och kort därefter tillåtelse att publicera den, men jag har avvaktat eftersom den handlar först och främst om MP-Västerbotten och inte om MP-Umeå, fast många av aktörerna är som sagt gemensamma.

Jag bestämde mig för att avvakta resultatet av MP-Umeås extra årsmöte som ägde rum nu den 2 maj. Inför extraårsmötet fanns vissa tecken på att den styrande gruppen var beredd att ta till sig en del kritik, t ex hade ledningsgruppen arbetat in en hel del av de inkomna synpunkterna i sitt förelagt till verksamhetsplanen. Dessutom är riks med och medlar både här i Umeå och på länsnivån, och jag ville inte förstöra för de ansträngningarna.

Men det extra årsmötet var en katastrof. Jabar Amin (partiets riksdagsledamot från Västerbotten och umebo) angav tidigt en oförsonlig ton genom att aggressivt argumentera för odemokratiska ordningsfrågor som ställdes stup i kvarten av han själv och andra ur gruppen. Redan i början av årsmötet bestämdes att årsmötet inte fick ändra i ledningsgruppens förslag till verksamhetsplan! Trots att det fanns stora brister i dokumentet fick bara de synpunkter som lämnats in i förväg väckas.

Den styrande gruppens fortsatta odemokratiska agerande gör att jag nu väljer att släppa denna rapport. Den sätter den styrande gruppens agerande i det extra årsmötet i ett sammanhang som också visar på vidden av problemet.

Jag har tidigare skrivit om extra årsmötet på bloggen här och här. Min med fleras gemensamma reservation finns här. Tidningarna rapporterade om årsmötet här och här i Västerbottens-Kurriren, här i Folkbladet och här i Radio Västerbotten där jag också intervjuas.

Har du kännedom om historiska händelser kring Miljöpartiet i Umeå som du vill dela med dig? Skriv gärna en kommentar här eller ännu bättre i bloggposten som heter just Skriv historiebeskrivningar om MP-Umeå här.