Dubbla uppdrag och jäv hos MP-Umeås kommungrupp

Det finns en styrande grupp inom MP-Umeå som samlar makten hos sig och genom härskartekniker mal ner och tröttar ut all konkurrens. I stället för att bredda partiet genom att ta vara på kompetens och engagemang, trycks man ned och fråntas uppdrag så fort man börjar utgöra ett hot mot gruppens styre. Istället för att uppmana till och underlätta en demokratisk diskussion gör man allt för att tysta diskussionen.

Dubbla uppdrag

En artikel i dagens Västerbottens-Kurriren – Politiker sitter i två nämnder samtidigt – avslöjar ett exempel på hur den styrande gruppen arbetar. Men samtidigt missar artikeln att belysa en viktig jävsfråga som är minst lika graverande.

VK avslöjar att Gabriel Farrysson är ledamot i två nämnder som har sammanträden samtidigt, Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Därför har han aldrig tjänstgjort vid Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde utan överlåtit åt sin mp-ersättare att tjänstgöra.

Detta är oursäktligt. Det finns massor med kunniga medlemmar i Miljöpartiet i Umeå som är beredda att ta på sig uppdrag. Det finns ingen som helst anledning att samla så tunga uppdrag hos en enda person, så att hen inte ens klarar av att gå på sammanträdena! Så kan ett parti göra i en situation där det inte finns andra som kan ta uppdragen, så är det ibland i en liten kommun. Men så är det inte i Umeå.

kommunens förtroendemannaregister kan man se samtliga uppdrag som valfria politiker har. Klicka vidare för att se Gabriel Farryssons samtliga uppdrag.

Jävsfrågan omfattande tre nämnder

Det som VK inte lyfter fram, men som ur ansvarssynvinkel är ännu mer graverande, är jävsfrågan. Farrysson är ledamot i Tekniska nämnden, som är en driftsnämnd över verksamhetsområdet samhällsbyggnad. Samtidigt är Farrysson med i hela två tillsynsnämnder, som har tillsynsansvar över bl.a. Tekniska nämnden.

Gör en driftsnämnd något fel, kan den få ett föreläggande av den nämnd som har tillsyn i frågan. Använder kommunen ett miljöfarligt material när man man bygger, får man Miljö- och hälsoskyddsnämnden på sig. Bygger kommunen fel eller utan bygglov, får man byggnadsnämnden på sig.

Gabriel Farrysson är med och tar massor med beslut i Tekniska nämnden, som han kan komma att behöva granska i de andra två nämnder. Detta är fullständigt oacceptabelt. I vissa fall kan det vara olagligt.

Men vad gör man inte för att behålla greppet om makten?

Tillägg 160305: följetongen fortsätter, 6 av 9 sammanträden krockar 2016. Läs vidare här.