Håll ditt löfte och avgå, Gabriel Farrysson

Angående Gabriel Farryssons politiska uppdrag för Miljöpartiet i Umeå, och sammanträdeskrockar
Ladda ned texten här.

Den 6 maj 2015 rapporterade Västerbottens-Kuriren om Gabriel Farryssons många politiska uppdrag för Miljöpartiet i Umeå (”Politiker sitter i två nämnder samtidigt”. Jag har skrivit om detta tidigare. Artikeln handlade dels om att han är den miljöpartist med flest uppdrag, men särskilt om att två av de tunga nämnder han sitter i – Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden – har sammanträden samma dagar.

Samma dag skrev Gabriel ett inlägg i Miljöpartiet i Umeås officiella facebooksida där han skriver att ”om teknikaliteterna inte finner någon lösning till höst terminen kommer jag att avsäga mig min plats i MH och lämna den till förfogas så att MP Umeå kan välja in en ny ordinarie ledamot i MH”.

Eftersom sammanträdekalendern för 2015 klubbades i kommunfullmäktige redan 150831 och 6 av 9 sammanträden i dessa två nämnder krockar, är det förvånande att Gabriel inte för länge sedan infriade sitt löfte och avsade sig sitt uppdrag i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

För övrigt föreligger ett tydligt jävsförhållande i att vara ledamot i både Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden (och Byggnadsnämnden, där Gabriel är ersättare) samtidigt som borde gjort det otänkbart att inneha dessa tre uppdrag.

Nedan är en sammanställning över Gabriels samtliga uppdrag (enligt kommunens hemsida), samtliga uppdrag hos Gabriels ersättare i Tekniska nämnden respektive Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt sammanträdesdatumen för dessa två nämnder 2015 och 2016

Med vänliga hälsningar
Owen Laws
Medlem i Miljöpartiet i Umeå

 

Sammanställning över Gabriel Farryssons politiska uppdrag för Miljöpartiet i Umeå och tjänstgöring i vissa nämnder med sammanträdeskrockar 

Gabriel Farrysson. Samtliga politiska uppdrag för Umeå kommun:

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MoH), ledamot
 • Tekniska nämnden (TN), ledamot
 • Kommunfullmäktige (KF), ledamot
 • Byggnadsnämnden (BN), ersättare
 • Kommunstyrelsen (KS), ersättare
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), (ersättare
 • Kommunstyrelsens personalutskott (KSPU), ersättare
 • Umeå kommunföretag AB, styrelse (UKAB), ersättare

Simone Andersson. Samtliga politiska uppdrag för Umeå kommun:

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MoH), ersättare

Elin Söderberg. Samtliga politiska uppdrag för Umeå kommun:

 • Kulturnämnden (KN), ersättare
 • Tekniska nämnden (TN), ersättare

Gabriels tjänstgörande i TN och MoH (jag har samlat samtliga protokoll här):

Sammanträdesdatum TN, tjänstgörande MoH, tjänstgörande
2015    
150229 GF SA
150226 GF SA
150326 GF SA
150423 GF SA
150528 GF SA
150611 GF  (inget sammanträde)
150820 GF SA
150924 GF SA
151022  (inget sammanträde) SA
151119 GF SA
151217 GF SA
2016    
160128 GF 160128
160218 GF, §17. Ingen ers.  (inget sammanträde)
160225  (inget sammanträde) SA
Framtida möten, markerade med x  
160317 X X
160421 X
160428 X
160526 X X
160616 X X
160825 X X
160929 X X
161020 X
161027 x
161117 X
161124 X
161215 x x

Rättelse:
160305: Gabriel tjänstgjorde inte del av sammanträdet i MoH 151022 som det felaktigt stod i tidigare version.