MP-Umeå härskartekniker #1: Inga nya yrkanden får läggas

MP-Umeå hade extra årsmöte igår, ännu en chockerande uppvisning i härskartekniker, maktmissbruk och odemokrati. Vi var flera som reserverade oss mot två av besluten, se gårdagens inlägg.

Partiet har skickat ut ett pressmeddelande där man gör stor sak av att ledningsgruppens förslag till verksamhetsplan klubbades på slutet med stor marginal. Det är naturligtvis vilseledande. Det viktiga beslutet hade tagits i början av mötet, och då var röstsiffrorna betydligt jämnare.

I början av mötet yrkade nämligen Jabar Amin på att inga nya yrkande fick läggas med anledning av verksamhetsplanen. (Det berättar vi om i reservationerna igår också.) Då fanns det 35 röstberättigade, ca 20 st röstade för förslaget, 15 emot. Det var ingen rösträkning eftersom det var klart när man höll upp röstkorten att Jabar vunnit, men marginalen var alltså ganska knapp. Jabar var mycket hätsk och aggressiv i sitt sätt att argumentera för detta och andra förslag, jag blev faktiskt chockad av hans beteende. Men det är klart, hans korthus håller på att rasa samman. Då gäller det att utöva de härskartekniker som står till buds.

Man fick alltså inte göra ändringar i ledningsgruppens förslag! Årsmötet, föreningens högsta beslutande organ. Fick inte göra några ändringar i ledningsgruppens förslag! Kan det bli mera odemokratiskt? Kanske detta hade kunnat vara acceptabelt – men aldrig bra , om man hade förklarat tydligt för medlemmarna i kallelsen att det skulle bli så. Och om kallelsen hade innehållit den text som man skulle kommentera. Men det gjorde man inte. Det stod ingenting om detta i vare sig kallelsen, eller när handlingarna med ledningsgruppens förslag skickades ut två veckor innan mötet. Naturligtvis tror alla att det skulle gå att göra ändringar. Man förbereder sig ju, läser på. Hemma satt vi många timmar och diskuterade. Helt i onödan alltså.

Ledningsgruppens förslag hade också många svagheter. Otydliga mål, hänvisning till visioner, mål och strategi som inte finns! Och man hade kraftigt vattnat ur riks förslag till inledningstext som hade påtalat demokratiska problem. Men å andra sidan var ledningsgruppen förslag mycket bättre än förslaget som årsmötet i mars hade underkänt.

I valet mellan en förbättrad verksamhetsplan och ingen alls, är det inte förvånande att en stor majoritet (25-7) röstade för. Men man hade inte fått göra några ändringar. Och tiden hade varit så knapp att man inte ens han diskutera innehållet.