MP-Umeå: Använd medlemsgruppen på Facebook!

MP-Umeå har en facebookgrupp för medlemmar med 56 medlemmar. Bra! Men tyvärr verkar den vara vilande. Och som ny medlem får man ingen information om den.

Varför?

På Miljöpartiet i Umeås officiella facebooksida Miljöpartiet de gröna i Umeå försöker partiets kommunikationsansvarig Gabriel Ferrysson styra bort diskussion till en insomnad googlegrupp där inläggen är modererade och man aldrig får något svar. Gruppen har dessutom ett jobbigt gränssnitt och är jobbigt att använda.

Varför?

Som van kommunikatör vet jag att man ska finnas där människor finns. Idag finns partiets medlemmar oftast på Facebook.

Som medlem föreslår jag att:
  • medlemsgruppen på Facebook “MP Umeå medlem” aktiveras för intern diskussion och debatt.
  • nya medlemmar välkomnas med inbjudan till gruppen.
  • nuvarande medlemmar får särskild information om gruppen.