MP-Umeås problem blir kongressfråga

Partistyrelsen har skrivit en proposition till kongressen som verkar skräddarsydd för att hantera demokratiproblemen inom MP-Umeå. Jag hoppas verkligen att den bifalls.

Propositionen heter 5.2 Nya verktyg för konfliktlösning, och finns på sidan 50 i Motions- och propositionshäftet.

Läs mer om Miljöpartiets kongress här.

Ur proposition 5.2:

Överprövning av beslut och hantering av avdelningar som slutat fungera
Miljöpartiets avdelningar är visserligen självständiga föreningar, men de är, enligt § 16.4, bundna av partiets nationella stadgar. I dagsläget finns dock ingen formell möjlighet för partiet i övrigt att agera mot en avdelning som brutit mot dessa. Detsamma gäller avdelningar som agerat i strid mot sina egna stadgar, eller där interna konflikter eller manipulationsförsök har lett till att beslut fattas vars legitimitet kan ifrågasättas. tyvärr har partiet sett ett antal exempel på denna typ av situationer under de senaste åren.

 

Partistyrelsen föreslår att regionavdelningar och som sista instans partistyrelsen ska kunna gripa in vid omfattande konflikter och bl.a. upphäva beslut tagna av lokal- eller regionavdelning. Ett sådant beslut ska tas i första hand genom att medlemmar begär det.

Vidare föreslår partistyrelsen att en lokal- eller regionavdelning vid allvarliga fall ska kunna upplösas. Dessutom ska det bli lättare att utesluta medlemmar.

Västerbottens-Kurriren har skrivit om propositionen idag.

Här är en väldigt bra intervju med den avhoppade miljöpartisten Ellika Nordström, i gårdagens P4-Västerbotten. Observera att det finns även kortare versioner av samma intervju. Efter många aktiva år i MP-Umeå – bl.a. som språkrör – hoppade Ellika av efter förra valet pga demokratiproblemen i avdelningen och är sedan dess vilde i kommunfullmäktige.

Här intervjuas Nasser Mosleh, sammankallande i styrelsen för MP-Umeå och gruppledare i fullmäktige. Nasser är en del av den gruppering som med järnhand och odemokratiska metoder styr MP-Umeå. Gruppen verkar styras av riksdagsledamoten Jabar Amin.