Det ska bensinen få kosta

Insändare

Jag har en insändarväxling i LT med Christer Siwertsson, Moderaterna gruppledare i Jämtlands läns landsting.
Nu har han svarat på repliken nedan. Detta är mitt svar, såsom det blev i Länstidningen 100223.

Christer Siwertsson (M) borde inte kasta sten i glashus – LT 18 februari. Den moderatledda regeringen har sänkt skatter för hela 100 miljarder under mandatperioden huvudsakligen för dem som inte behöver pengarna. Vilket är egentligen enfrågepartiet?

Siwertsson påstår också återigen att ledande miljö-partister säger att vi ska ställa in oss på ett bensinpris på 20-25 kronor litern. Vem säger det?

På bokstaven B på Miljöpartiets hemsida står det att vi vill höja koldioxidskatten för att uppnå klimatmålen. Om bensinpriset slår orimligt hårt mot glesbygden vill vi kompensera med till exempel ett glesbygdsavdrag såsom vi genomförde 2006. Utvärderingar av den gröna skatteväxlingen 2002–2006 visade faktiskt att glesbygdsborna hörde till de stora vinnarna.

Miljöpartiets budgetpropositioner finns också på hemsidan, under Vår politik. Där föreslogs koldioxidskatteökningar som, inklusive indexregleringar och moms motsvarar bensinprisökningar på 95 öre per liter 2007, 1 krona 2008, 50 öre 2009 och 36 öre för 2010.

Nej Siwertsson får leta någon annanstans efter krav på bensinpriser på 25 kronor litern. Sanningen är faktiskt den, att det är världsmarknaden och oljeindustrin själv som står för de stora ökningarna i bensinpriset. Men även moderater kan faktiskt dra sitt strå till stacken. Trots att Moderaterna gick till val på att riva upp den gröna skatteväxlingen och sänkta bensinpriser har den moderatledda regeringen faktiskt höjt bensinpriset, 2007 med 28 öre per liter.

Owen Laws (MP)