Låga elpriser leder till slöseri

Insändare

Svar till en insändare av “Brainman” i Östersunds Posten 100222

I ÖP och LT 22/2 citerar den anonyme Brainman ur avsnittet ”Energi” på Miljöpartiets hemsida. Det stämmer också som Brainman citerar att Miljöpartiet tycker att elen bör bli dyrare att använda när den är dyrare att producera. Det kallas för marknadsekonomi, där brukar hög efterfråga driva upp priser.

Sverige har dock fortfarande relativt låga elpriser enligt sammanställningen på EUs energiportal www.energi.eu. Elpriset för konsumenter låg i juli 2009 lägre än i Nederländerna, Italien, Tyskland och Danmark och på ungefär samma nivå som med Australien, Belgien, Portugal och Irland. Elpriset som den svenska industrin betalar ligger nästan lägst i hela EU, bara Lettland och Bulgarien låg lägre. Priset i Nederländerna, tyskland, Storbritannien, Belgien och Danmark låg omkring dubbelt så högt som i Sverige.

Låga priser leder till slöseri, det förstår var och en. Därför betonar också Miljöpartiet på sin hemsida vikten av att effektivisera, vilket utvecklas i bokstavsavsnittet ”Energieffektivisering”. Den billigaste kilowattimmen är den man slipper producera.

För att klara klimathotet måste vi byta livsstil, det börjar allt flera inse. Det går inte att bara ”köra på” i gamla hjulspår, och kräva billig el och bensin och farlig kärnkraft. De tiderna kommer aldrig tillbaka. Samtidigt finns det också en otrolig, outnyttjad potential i energieffektivisering och alternativa energikällor, vilket allt flera människor och företag börjat inse. En viktig uppgift för en rödgrön regering blir att underlätta för och inspirera folk till att ta steget in i en miljövänlig och klimatvänlig framtid.

Owen Laws, gruppledare för miljöpartiet i Krokoms kommun

Svaret publicerat i ÖP 100224: Låga elpriser leder till slöseri