Läs på – och kom sedan med seriösa frågor Christer Siwertsson

Insändare

Svar på moderaten Christer Siwertssons insändare “Vad har Miljöpartiet för politik egentligen?” (Östersunds Posten 22/3)

Moderaternas gruppledare i landstinget verkar i sin insändare ha missat att Miljöpartiet sedan många år inte bara är det parti som har störst förtroende hos svenska väljare när det gäller miljöfrågor. Vi har också ett närmast heltäckande program inom alla politikområden. Till skillnad från den moderatledda regeringen – som först nyligen lärt sig stava till miljön, mest värnar om de rika och vill sänka skatterna till varje pris – värnar Miljöpartiet om både miljön, dagens svaga och framtida generationer. Continue reading

Alla vill minska växthusgaser med 40%

Insändarkommentar

“Brainman” har kommenterat mitt svar till Christer Siwertsson i Länstidningen. Min insändare finns också här nedan.

Här är min replik, som jag bara lämnat in som kommentar i tråden:

Det är inte bara Miljöpartiet som kräver 40% minskning av växthusgaser till 2020. Det gör också regeringen, se skriften En sammanhållen klimat- och energipolitik (www.regeringen.se/sb/d/11450/a/122938). Moderaternas går till synes ett steg längre i sifferexercisen, deras ”vision är att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser 2050 är noll” (www.moderat.se/web/Miljo.aspx). Vad blir inte bensinpriset då?

Eller kanske det inte är särskilt meningsfullt att resonera på det sättet överhuvudtaget, det gäller att titta på möjligheter. Vem skulle ha trott för bara några år sedan att en minibuss kunde dra 0,6 dl /mil? Det gäller att ställa rätt krav och använda teknik på rätt sätt, det gäller att satsa rätt och inte på gårdagens teknik såsom kärnkraften.