Brainman svingar vilt

Svar på insändare av Brainman i gårdagen Östersunds Posten:

Som vanligt citerar Brainman Miljöpartiets politik som fan citerar bibeln. Men hans syfte är ju inte att förmedla en nyanserad bild. Direkt innan stycket han citerade (ur bokstavsavsnittet Energi) står det:

“Hälften av energibortfallet från kärnkraften kan effektiviseras bort, bland annat genom sparande och konvertering från uppvärmning med el. Den andra hälften kan ersättas med bioenergi, vindkraft och solvärme.

Också fossilanvändningen för värme och el ska avvecklas.”

Genomförs Miljöpartiets politik, blir ju Sverige inte längre beroende av fossila bränslen. och då kan ju inte förra vinterns situation uppstå. Den förvärrades förresten väsentligt av att kärnkraften inte producerade såsom den skulle ju då. Men att svenska kärnkraftverk inte håller måttet är vi ju vana vid.

Miljöpartiet har hållbara lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Det är ju bråttom. Brainman verkar vilja bara sticka huvudet i sanden och låtsas som att problemen bara försvinner.

Owen Laws

Gruppledare i Miljöpartiet de Gröna i Krokoms kommun