Andel män bland asylsökande 2014 enligt Migrationsverket

Mejl till Ring P1 nyss, nedan. Måste avreagera mig. Man måste ta debatten med högerhatarna och rasisterna, men det är inte så enkelt eftersom de bryr sig inte om sanningshalten i det de säger utan bara vräker ur sig. Men det tar oerhört mycket tid att ta reda på sanningen för att kunna lämna ett sakligt och riktigt svar.

Hej
Minns inte vilken siffra rasisten som ringde tidigare uppgav, men här är statistiken enligt Migrationsverkets hemsida:

Antal asylsökande 2014
totalt: 81.301
varav män: 54.817 (67,4%)
varav kvinnor: 26.484 (32,6%)
varav barn inkl. ensamkommande barn: 23 108 (28,4% av 81.301)
varav ensamkommande barn: 7 049 (8,7% av 81.301)

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1420637893019/Inkomna+ansökningar+om+asyl+2014+-+Applications+for+asylum+received+2014.pdf

Länken finns på denna sida:
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
under Senaste månadsstatistiken
– Inkomna ansökningar om asyl

Notera att det ju finns andra invandrare förutom asylsökande:
“Invandringsöverskottet uppgick (2013) till cirka 65 000 personer varav ungefär 31 900 är kvinnor och 33 300 är män.
Totalt invandrade 115 845 personer till Sverige 2013. Den största gruppen, 18%, var återinvandrade svenskar.
Ökningen av antalet invandrare berodde till stor del på att invandringen från Syrien och Somalia ökade med cirka 13 000 personer jämfört med föregående år….”

http://www.migrationsinfo.se

mvh
Owen

Svar till Daniel om migrationsstatistik

Avsändaren Daniel kommenterar mitt svar till Åke Durre (ÖP Åsikter 100215), se nedan Sverigedemokraten Åke Durre ljuger och skräms .

Här är två repliker som jag lämnat som kommentarer:
(Texten nedan är reviderad 131215 för att laga några trasiga länkar och namnen på de sidorna. Migrationsverket hade ändrat dessa sedan replikerna skrevs. Migrationsverkets samlade statistik för 2008 finns här.)

SVAR 1:

Hej Daniel

Det fanns ingen avsikt att vilseleda i min insändare, statistik är krångligt. Din siffra 90021 omfattar alla som fått uppehållstillstånd 2008 oavsett skäl, och förklaras i Migrationsverkets skrift ”Kort om migration 2008”  samt sidan Uppehållstillstånd och uppehållsrätter 2008.  I siffran ingår t ex även 23800 EU/EES-medborgare som flyttat till Sverige, men jag utgår ifrån att du inte heller hade för avsikt att vinkla siffrorna.

Enligt Kort om migration 2008 gav Migrationsverket 8300 asylsökande uppehållstillstånd 2008, ytterligare 600 fick asyl av migrationsdomstolarna. Enligt sidan ”Uppehållstillstånd och uppehållsrätter 2008” omfattar siffran 11237 SAMTLIGA skäl, såväl kvotflykting (2209 st) som alla asylskäl: ”flyktingar”, ”skydsbehövande” samt ”synnerligen ömmande skäl” (det senare 1571 st).

Kolla även http://frianyheter.wordpress.com/statistik/migrationsstatistik/ för statistik och länkar till migrationsverkets statistik. Continue reading