Ronny Karlsson, SD, debatterar vårdslöst på Östersunds Postens webbsida

Ronny Karlsson är Sverigedemokraternas länsordförande i Jämtlands län. Han är också blivande politiker i Krokoms kommun där SD tog ett mandat i valet.
Gå in på Östersunds Postens webbsida och läs läsardebatten i anslutning till artikeln om manifestationen i fredags Inget våld, bara kärlek. Där har Ronny skrivit ett antal osakliga inlägg, som jag bemöter. Nedan är mina senaste svar. Klicka här för att se mina bilder från Manifestation för mångfald, öppenhet och tolerans, som även har en Facebook sida.

Ronnys inlägg är ett ganska bra exempel på Sverigedemokraternas debatteknik. Vi måste lära oss att hantera den tekniken. Tyvärr krävs det att man lägger ned en del tid på att kolla upp fakta, men alternativet – att lämna SD walkover – är ju betydligt värre. Eller hur?

Ronny skriver:
“Owen Laws..den arbetskraftsbrist som du påstår kommer inom alla yrken är rent nonsens. En stor del av 40-talisterna har redan gått i pension. Detta kör ni andra partier jämt med. Krokom har en av landets högsta ungdomsarbetslöshet och inte blir den bättre när man som företagare blir erbjuden lönebidrag om man anställer en invandrare före en svensk ungdom, detta är diskriminering av svenska ungdomar..”

Mitt svar del 1
En annan debatteknik som Sverigedemokraterna tillämpar är att de påstår saker utan att de är sanna. Kanske de ljuger medvetet, eller så kanske det tror att det är sant men bryr sig inte om att kolla upp det. Problemet med detta är att deras felaktiga påståenden blir ofta oemotsagda helt enkelt för att det tar så mycket tid att ta reda på hur det egentligen ligger till. Man vill ju inte ljuga heller.
Ronny har helt enkelt helt fel om pensionsavgångar, vågan har precis börjat och kommer att öka fram till ca 2035 (i Krokom). Det blir en absolut brist på arbetskraft inom i princip alla yrken. Särskilt utbildade ungdomar men även i viss utsträckning outbildade kommer att kunna välja och vraka – det blir huggsexa om jobben i hela landet – hela Europa. Arbetskraftsförsörjningen framöver är ett enormt stor utmaning för både den offentliga och den privata sektorn. Ronny behöver läsa på ordentligt.

Mitt svar, del 2
Ronny slänger vårdslöst med siffror om ungdomsarbetslöshet, men kanske han inte bryr sig om att ta reda på hur det egentligen är? Det tog mig ungefär 20 minuter på internet att hitta följande, hos Ekonomifakta, SCB och Arbetsförmedlingen.

Ungdomsarbetslöshet är ett problem, men siffrorna är komplicerade och redovisas på ett onyanserat sätt i den allmänna debatten. Frågan är hur stor den är egentligen. Första kvartalet 2009 var till exempel 45% av de arbetslösa heltidsstuderande enligt SCB. Då är de arbetslösa, men ändå inte.

Ronny har dessutom som vanligt fell när han hävdar att Krokom har en av landets högsta ungdomsarbetslöshet, eftersom man helt enkelt inte mäter ungdomsarbetslösheten kommunvis då underlaget är för litet. Som lägst redovisar man på länsnivå. Eftersom arbetslösheten i Krokom är relativt låg, kan man tro att även ungdomsarbetslösheten är låg i kommunen. Några flera lögner Ronny?

Ronny skriver:
“Då denna manifestation är helt rätt i tiden då våldet i samhället bara ökar och ökar så hade jag gärna ställt upp om jag bara fått en inbjudan. För är det några politiska partier som fått utstå våld så är det just SD. Och eftersom SD varken är för våld eller rasism så hade vi med glädje deltagit. Nu fanns en del av oss på torget som åhörare så på det viset deltog vi i manifestationen ändå.”

Mitt svar
Ronny Karlsson, Sverigedemokraternas länsordförande och blivande politiker i Krokom, fortsätter att kasta ur sig påståenden som inte stämmer. Statistiken från Brottsförebyggande rådet – och forskning – visar att våldet i samhället håller sig ganska konstant – men antalet anmälningar ökar.

Sverigedemokraterna är tyvärr inte ensamma om att sprida och spä på uppfattningen att våldet i samhället ökar, det gör både massmedia och olika partiföreträdare och debattörer. Men Sverigedemokraterna har ett syfte med sitt desinformationsarbete, att skapa en känsla av otrygghet och av att folk behöver skyddas mot invandrare. Egentligen är det Sverigedemokraterna och deras vårdslösa sätt att debattera och att lyfta fram motsättningar i samhället som vi behöver skydd ifrån.

Vägen till ett bra samhället är kärlek och ärlighet, inte rädsla och misstänksamhet.