Initiativärende till kommunstyrelsen angående teknik/utrustning för digitala (elektroniska) handlingar

130130
Till kommunstyrelsen i Krokoms kommun

Initiativärende angående teknik/utrustning för digitala (elektroniska) handlingar

Den 23 januari 2013 beslöt kommunstyrelsen att “I en första etapp köpa som tjänst läsplattor inkl surfabonnemang till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt kommunfullmäktiges presidium som får vara testgrupper.” Barn- och utbildningsnämnden hade tidigare beslutat att deras presidium också skall delta som testgrupp, BuN §92.

Vi vill att kommunstyrelsen omprövar sitt beslut, med nedanstående motivering och inriktning:

Undertecknade stödjer helhjärtat syftet i ärendet att övergå till digitalteknik för att minska det enorma pappersflödet som finns i politiskt styrda organisationer. Vi anser också att det är rätt att handlingar till politiker skickas ut digitalt istället för pappersvägen.

Däremot anser vi att beslutsunderlaget var behäftat med många mer eller mindre allvarliga brister:

Continue reading

Pressmeddelande: Reservation från Miljöpartiet mot beslutet om elektroniska handlingar

130129
Till massmedia

Hej

Kommunstyrelsen i Krokom tog beslut förra veckan om ett testförsök med surfplattor till ks mfl politiker. Jag reserverade mig mot beslutet och kommer att begära att beslutet omprövas. Se bifogad reservation.

Här är ytterligare funderingar kring frågan, utöver det jag skriver i reservationen:

Continue reading