Pressmeddelande: Reservation från Miljöpartiet mot beslutet om elektroniska handlingar

130129
Till massmedia

Hej

Kommunstyrelsen i Krokom tog beslut förra veckan om ett testförsök med surfplattor till ks mfl politiker. Jag reserverade mig mot beslutet och kommer att begära att beslutet omprövas. Se bifogad reservation.

Här är ytterligare funderingar kring frågan, utöver det jag skriver i reservationen:

Det finns stora pengar för kommuner att spara, och stora effektivietetsvinster att göra hos politikerna, genom att gå över till digitala handlingar. Jag stödjer absolut detta.

Men det är en felaktig strategi för kommunen att bestämma val av bärbar teknik (surfplatta, bärbar dator), eftersom den valda webbapplikationen för administrativt stöd är – enligt produktinformationen som delades ut till ks – “plattformsoberoende”. (Se nedan)

Det är förmodligen så att en stor del av dagens politiker – och ännu flera av morgondagens politiker – redan har antingen en bärbar dator eller surfplatta. Det borde då vara fullt möjligt för enskilda politiker att själva välja att använda sin bärbara dator eller iPad, eller Samsungsurfplatta, eller vad det nu är man redan har. Det skulle också innebära betydligt lägre kostnader för kommunen jämfört med att tvinga alla politiker att ta emot en pryl man inte vill ha och inte behöver!

En lösning som förutsätter att (många) politiker kommer att behöva bära med sig både bärbar dator och läsplatta är inte särskild smart. Notera att det handlar inte bara om själva sammanträdena, för det är ju inte bara då man behöva tillgång till handlingar. Det är ofta i samband med andra möten, och när man nu har tid och lust att läsa. Jag har alltid min bärbara dator med mig. Det finns inte en chans att jag kommer att släpa med mig både den, och en surfplatta! Så kommer det att bli för alltflera av framtidens politiker.

Jag kommer att lämna in ett initiativärende till kommunstyrelsen som går ut på att ompröva beslutet om Samsung-surfplattor, och istället rikta in på en lösning som betonar möjlighet att i första hand använda den pryl man redan äger, i andra hand få låna den pryl man helst vi ha, som bäst passar sina behov i övrigt.

För vi vet ju alla att dataprylar handlar lika mycket om användarlust som det handlar om nytta. Anledningen till att Apple-prylar är så populära är att de är snygga, roliga att ha och sköna att använda. Tycker vi inte om prylen, anammar vi inte den fullt ut. Så är det.

Angående webbapplikationen för administrativt stöd:

Det handlar om Ciceron Assistent, från företaget Visma. Det fullständiga citatet ur produktinformationen är: “Ciceron Assistent är en webbapplikation baserad på HTMLS och är helt plattformsoberende. Den fungerar med andra ord lika bra på en iOS, Android eller Windowsbaserad enhet, vard sig den är mobil eller stationär.”

Jag noterar att Macintosh inte nämns här. Men även om inte webbapplikationen skulle fungera på en Mac, finns det möjlighet att köra Windows virtuellt på alla Macintoshdatorer. Så det finns ingen anledning att låsa kommunens politiker till en särskild datapryl.

mvh

Owen Laws
Kommunstyrelseledamot och gruppledare för Miljöpartiet i Krokoms kommun

Massmediabevakning av pressmeddelandet och  reservation:
Östersunds Posten: 130129, Owen Laws vurmar för Apple (nätupplagan, oklart om den kom med dagen efter i papperstidningen)
Länstidningen: 130129, Owen Laws sågar surfplatteförsök i Krokom (nätupplagan. Samma artikel i papperstidningen dagen efter)