Tvångsförvaltningen var en räddningsaktion, inte en utrensning

Öppet brev till media och särskilt till Mats Knutson (SVT) och Margit Silberstein (Dagens Samhälle)

Jag skriver för att förhindra ett drev mot miljöpartiet där partistyrelsens räddningsaktion mot umeåavdelningen och västerbottensdistriktet felaktigt porträtteras som en skandal och en politisk ”utrensning” av oliktänkare.

Mats Knutson på SVT skrev 1/12 att Miljöpartiet snart var ikapp Sverigedemokraterna i skandalligan och kallade då partistyrelsens tvångsförvaltning av umeåavdelningen och västerbottensdistriktet för en ”utrensning”.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mp-snart-i-kapp-sd-i-skandalligan

Den 6 december skriver Margit Silberstein att “Nu jämförs de gröna med Sverigedemokraterna vars korta historia i riksdagen kantats av skandaler” dock utan nämna att det är Mats Knutsons analys hon upprepar. Senare i artikeln beskriver Silberstein tvångsförvaltningen på samma sätt som Knutson, som om det var en panikåtgärd med politiska motiv. Det är så drev skapas.

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/mp-anvander-unika-auktoritara-metoder-19801

Tvångsförvaltningen av umeåavdelningen och västerbottensdistriktet har dock inget att göra med den politik Jabar Amin för i riksdagen (vilket jag för övrigt delar), och det är inte en panikåtgärd. Det handlar om ett återtagande av umeåavdelningen efter att ha kidnappats och vanskötts i 19 år av Jabar Amin och falangen som han leder i Umeå och Västerbotten.

Tvångsförvaltningen av umeåavdelningen och västerbottensdistriktet har dock inget att göra med den politik Jabar Amin för i riksdagen (vilket jag för övrigt delar), och det är inte en panikåtgärd. Partistyrelsen har medlat i den 19 år långa konflikten i Västerbotten ett flertal gånger under åren, och den nuvarande processen för att få ordning på avdelningen har pågått i flera år så något förhastat beslut är det inte. Det handlar inte om politisk utrensning, utan om ett återtagande av umeåavdelningen efter att ha kidnappats och vanskötts i 19 år av Jabar Amin och falangen som han leder i Umeå och Västerbotten.

Det är jag som öppet stått upp mot Jabar Amins falang i Umeå och Västerbotten sedan 2015, och som dokumenterat händelserna på min blogg. De blogginläggen utgör också viktiga förutsättningar för att partistyrelsen kunde äntligen – efter många halvdana försök – agera kraftfullt.

Jag var ledande miljöpartist i Jämtlands län i 18 år fram till slutet av förra mandatperioden då jag flyttade till Umeå. Jag har känt Jabar ända sedan han välkomnades in i Miljöpartiet 1998 efter att ha misslyckats med att komma med på socialdemokraternas riksdagslista i Västerbotten. Då tog han också med sig en stor skara följare in i Miljöpartiet.

https://www.dn.se/arkiv/politik/30-invandrare-lamnar-s/
http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2016/07/04/det-kanns-bra-att-jabar-amin-lamnade-s/

De välkomnades då in i partiet, som var stolt över att kunna vara attraktivt för invandrare och kunna ge invandrare plats och inflytande. Men sedan dess har Jabar haft ett järngrepp om umeåavdelningen (och därmed också västerbottensdistriktet eftersom Umeå alltid har haft majoritet på distriktsmötena). Jabar är nyckelfiguren bland ett fåtal personer som delar makten och de viktiga positionerna sinsemellan. Förutom Amin är Alireza Mosahafi och Nasser Mosleh de viktigaste. Gabriel Farrysson och Mia Winroth är också farliga, men är framför allt högljudda lojala marionetter. (Jag menar för övrigt att det är viktigt att samtliga dessa utesluts ur partiet för att säkra dels att de inte återtar makten i Umeå, dels för att markera mot liknande tendenser på andra håll inom partiet.)

Aminfalangen har gjort som de ville. Oftast genom formellt stadgeenliga beslut men genom plötsliga ändringar av processer och förslag som läggs fram på möten utan diskussion och förankring. Verksamhetsplanen klubbades till exempel på extra årsmötet april 2015 utan att yrkanden fick läggas. En favorittaktik är tystnad, att helt enkelt inte svara på frågor och inte kalla till medlemsmöten. Själva gruppledaren för fullmäktigegruppen i Umeå Nasser Mosleh vägrar t ex konsekvent att diskutera skriftligt utan hänvisar till medlemsmöten som han aldrig kallar till, som den här växlingen i partiets medlemsgrupp på Facebook april 2016 visar. Det är den enda gången Nasser deltog i en debatt i gruppen sedan 2015.

På det ena årsmötet struntar de helt i valberedningens förslag och lägger fram helt nya namn (när listorna sattes inför förra valet). På andra möten yrkar de tidigt att inga nya nomineringar får ske. Även när det inte finns några nominerade överhuvudtaget!.

https://www.owenlaws.se/2017/11/18/tvangsforvaltning-racker-inte-8-rad-till-partistyrelsen/
https://www.owenlaws.se/2015/05/03/mp-umea-harskartekniker-1-inga-nya-yrkanden-far-laggas/#more-2920
https://www.owenlaws.se/2015/04/04/mitt-brev-till-ledningsgruppen-i-mp-umea/

Aminfalangen har sett till att familj, släkt och vänner blir medlemmar och kommer på de viktiga mötena och röstar rätt utan att i övrigt delta i mötena eller i det politiska arbetet, vilket detta replik i Svenska Dagbladet av fd umeåmiljöpartister beskriver på ett bra sätt. Här ett längre utdrag ur det debattinlägget:

“Amin hävdar att lokalföreningarnas styrelser valts på demokratiskt vis, och likaså han själv till sin riksdagspost. Under vår tid som aktiva i MP Umeå och MP Västerbotten tillämpades dock inga andra demokratiska principer än majoritetsrösten. Så länge en sida hade majoritet av rösterna kunde stadgar förbises och tidigare beslut rivas upp på sittande möte. Som vi förstår råder detta synsätt även i dag.

Varför är detta problematiskt? Amin själv, men även centrala personer inom MP Umeå och Västerbotten, har en lång historia av att mobilisera medlemmar till beslutande möten, som aldrig annars har dykt upp på icke-beslutande möten. Vi hade knappast tid att prata med dessa då de försvann så fort omröstningen var klar. Någon övrig partipolitisk uppgift tycks dessa personer saknat.”

Detta gör att vanliga medlemmar som är intresserade av att få inflytande och genomföra politik tröttnar och lämnar partiet. Det handlar om ren och skär maktmissbruk och ett slags svågerpolitik som man annars inte är van vid i Sverige, där vi förväntar oss att saklig argumentation kan övertyga. Men det har inte fungerat så i Umeå och Västerbotten.
https://www.svd.se/jabar-amin-har-bidragit-till-vanstyre-lokalt

Kritiker mobbas systematiskt bort med anklagelser om att vara rasister, något som även riktades mot mig. Läs om hur falangen vid ett extra årsmöte drev igenom en ”motion” som förklarade mig för att vara rasist. Motionen och min reservation går att ladda ned. Inget protokoll finns från det mötet eftersom den externa, av partistyrelsen utsända mötesordföranden vägrade skriva på protokollet. Notera också underskrifterna på motionen. Läs också Folkbladets utmärkta artiklar där motionen avslöjas. Länkar finns i blogginlägget.

https://www.owenlaws.se/2017/03/31/kritik-inom-mp-umea-kallas-for-rasism/

Istället för att skapa ett drev mot miljöpartiet genom att snurra in sig på en felaktig analys om politisk utrensning – det budskap som Amin själv försöker göra gällande – vore det rimligare i det här fallet att media granskar Jabar Amins förehavanden i Umeå och hur det kan gå till att en person kan lägga en hel partiavdelning (och därmed ett helt partidistrikt) under sig.

Som alla erfarna journalister vet är det relativt lätt att ta över en avdelning eller ett distrikt i ett mindre parti, genom att mobilisera släkt, vänner och bekanta. Det är detta som motiverar partistyrelsens agerande. Istället för att skapa ett drev mot miljöpartiet genom att snurra in sig på en felaktig analys om politisk utrensning – det budskap som Amin själv försöker göra gällande – vore det rimligare i det här fallet att media granskar Jabar Amins förehavanden i Umeå och hur det kan gå till att en person kan lägga en hel partiavdelning (och därmed ett helt partidistrikt) under sig. Det finns väldigt mycket intressant analysstoff här som kan bidra till en större förståelse för hur den svenska demokratin mår idag.

Att Miljöpartiet skulle för första gången nägonsin tvångsförvalta en avdelning och ett distrikt bara för att tysta en kritiker? Det finns inte, och det skulle aldrig tillåtas av medlemmarna. Partiet skull stå i brand.

Man missar dock denna nyhetsmöjlighet – och analyserar fel – när man sammanfattar partistyrelsens tvångsförvaltning av umeåavdelningen och västerbottensdistriktet som att man försöker tysta en kritiker. Det är verkligen inte det det handlar om. Tänker man bara efter så inser man att det är en fullständigt orimlig teori. Att Miljöpartiet skulle för första gången nägonsin tvångsförvalta en avdelning och ett distrikt bara för att tysta en kritiker? Det finns inte, och det skulle aldrig tillåtas av medlemmarna. Jag – som sympatiserar med Schlyter och Mutt och är väldigt kritisk mot partiets agerande under regeringsåren – skulle lämna partiet direkt om det var så att tvångsförvaltningen handlade om att rensa ut oliktänkande. Partiet skulle stå i brand om så var fallet. Att det tvärtom i stort sett bara är Per Gahrton som gnäller mot partistyrelsens agerande – samtidigt som han får brett och kraftigt mothugg på de två inläggen på sin Facebook tyder ju också starkt på att det inte handlar om en politisk utrensning, utan om en räddningsaktion för att återta en kidnappad partiavdelning.

https://www.facebook.com/per.gahrton/posts/10155213846893367

Avslutningsvis vill jag också poängtera att det faktiskt är ingen annan än jag som krävt Jabar Amins avgång. Nu när hans korthus håller på att rämna och han dessutom utsätts för jämbördig konkurrens om riksdagsplatsen har han insett att loppet är kört. Han hoppar av nu för att rädda ansiktet. Han hoppas troligen också att avhoppet gör att partistyrelsens beslutsamhet vacklar och de inte går vidare med de nödvändiga uteslutningarna.

Samtliga mina blogginlägg om MP Umeå och Västerbotten finns gm denna länk:
https://www.owenlaws.se/category/politik/mp-umea/

Kontakta mig gärna.

Med vänliga hälsningar

Owen Laws
Ledande miljöpartist i Jämtlands län i 18 år. Sedan 2015 passiv medlem i Umeå.

Massmediabevakning av mp-Umeås årsmöte 160313

Det här har jag lyckats snappa upp. Tipsa (gärna med länk!) om saker jag missat så lägger jag till:
(Uppdaterat: 15/3)

Folkbladet
160313 kl. 21.08, uppdaterad 22.50: Turbulent årsmöte för Miljöpartiet
160313 kl. 23.13, uppdaterad 23.33: Mosleh: Vi ska bekämpa främlingsfientligheten
160314 kl. sent: Simone ska styra MP genom stormen
160314 kl. 23.00: Samarbete är vägen framåt för MP
160315 kl. 01.00: Mosleh ”Ska ta upp uteslutning”

SVT
160314 kl. 19.06, uppdaterad 20.46: Massavhopp efter årsmötet
160314 kl. Ellika Nordström: ”Ett steg i rätt riktning”

Västerbottens-Kuriren
160313 kl. 19.43, uppdaterad 21.09: Flera lämnar uppdrag inom MP
160313 kl. 20.51, uppdaterad 22.39: Massavhopp inom MP Umeå
160414 kl. 20.00: MP försvagat av inre strider
160414 kl. 20.00: Anklagelser haglar inom MP i Umeå
160415 kl. 17.03, uppdaterad 17.12: Jämför politiker med dagisbarn (text och ljud, nyhetsammanfattning med kortare intervju)
160415 kl. 16.15: Löjligt att de känner sig påhoppade (ljud, hela inslaget)
160415 kl. 20.00, uppdaterad kl. 20.38: Språkrör: Inget rasistiskt påhopp

Mer läsning:
160314: Mp-Umeå årsmöte 160313: händelseförloppet vid valen
160314: Valda vid mp-Umeås årsmöte 160313, länkar mm
160314: Pressmeddelandet från den nyvalda ledningsgruppen (på Facebook)

Vad Anton Moberg sa i Krokoms kommunfullmäktige 28 november 2013

Jag har skrivit följande kommentar till Anton Moberg i ett statusinlägg som Anton skrev på Facebook den 6 december 2013, där han har länkat till Sveriges Radio Jämtlands inslag, skyllt på gruppledaren Lisa Sallin och slagit ifrån sig.

Jag blev triggad av Antons nonchalans i att bara hänvisa sitt första anförande, skyller ifrån sig och klankar ned på sin gruppledare Lisa Sallin, samt av hur påhejas av några av hans facebookvänner. Därför lyssnade jag igenom hela debatten på Radio Krokoms hemsida. Då fick jag å andra sidan förståelse för hur Anton försökte resonera. Jag insåg också att massmedia hade gjort det ganska lätt för sig genom att inte lyssna igenom hela debatten.

Det är problematiskt att Radio Jämtland sände bara Antons första inlägg. Allt eftersom debatten pågår, gräver han sig allt djupare. Han uttrycker också nyliberala åsikter som jag i debatten tog bestämt avstånd ifrån.

Men faktumet är inte Anton utan Jörgen Blom, Vänsterpartiets gruppledare, som först använder ordet “lat”. Anton försökte i sina inlägg förgäves ifrågasätta vårt extremt materialistiska samhälle. Men massmedia missade detta helt – eller valde medvetet att inte beröra detta. Anton argumenterade extremt klumpigt, men massmedias ensidiga rapportering bidrog till Antons fall.

Jag brukar inte klanka ned på massmedia, eftersom jag tycker att journalisterna brukar göra ett bra jobb utifrån omständigheter. Kritik mot “massmedia” tolkas oftast som kritik mot enskilda journalister snarare än kritik mot journalisternas förutsättningar för att kunna utöva en bra journalistik.

Samtidigt tycker att man borde kunna ska ställa högre krav på massmedia att kunna leverera en nyanserad rapportering. Som det är idag, vågar bara väldigt modiga eller väldigt vältaliga politiker föra ett resonerande samtal. Det är lika farligt för demokrati som våldsamma organisationer till höger och vänster.

Såhär skrev jag till Anton:
“Nu är du inte riktigt ärlig Anton, när du bara hänvisar till ditt första inlägg i debatten. Hela debatten kan man lyssna på på Radio Krokoms hemsida, i del 3.

Här finns hela dagens sändning, 4 delar:

Radio Krokom, Bleckåsvägen 7, 830 51 Offerdal, tfn: 0640-321 20Välkommen till Radio Krokoms sida för våra sändningar från Kommunfullmäktige

Embedly Powered

Ditt första inlägg börjar 1:11:16. Det du säger där visar att du ifrågasätter materialismen i samhället och det är bra och spännande. Men tyvärr kopplar du det till en nyliberal inställning – “vi ska gå vägen att vi ska ta så lite skatt som möjligt så att det finns utrymme för människor att växa…”.

Men du använder faktiskt inte ordet “lat” och hade haft möjlighet att komma ur debatten med hög svansföring.

1:08:14 talar Jörgen och använder ett väldigt fult polemiskt grepp när han lägger ordet “lat” i din mun. Han säger: “…När du står och säger ‘uppbär man försörjningsstöd då är man lat’. Är det moderaternas syn eller är det din personliga syn?….”

1:08:48 går du handfallet i Jörgens fälla. Du borde ha backat, tydligt tagit avstånd från ordet “lat” och förklarat klart och tydligt att du tycker visst att de som uppbär försörjningsstöd ska ha möjlighet att få extra pengar för att köpa julklappar till sina barn – men inte per automatik. Då hade du sedan kanske kunnat klara av att spinna vidare på dina ickematerialistiska funderingar.

Istället hakar på Jörgen och använder själv ordet lat utan att tillräckligt klart ta avstånd: “…Du är inte lat för att du uppbär försörjningsstöd. Men om du…det finns jätte många anledningar att inte köpa julklappar och vissa kanske gör det för att de är lat, andra kanske gör det för att man tycker inte att man ska köpa julklappar. Ska man köpa julklappar då är det en uppoffring som man själv gör för att ge någonting till nån annan. Och jag tror att de flesta…man kan i alla fall rita en liten teckning att ge i julklapp till någon. Eller så kan man anstränga sig lite mer och lägga undan pengar för att göra det…”

När du sa det sista, så var du förlorad. Du hade svalt Jörgens bete med krok och allt. Det handlar om barn till fattiga föräldrar för guds skull Anton! Det var det själva ärendet handlade om! Majoriteten argumenterade för att det var bra som det var idag att man kan söka extra pengar. Oppositionen S+V tyckte att folk skulle få pengar med automatik, just i december. Du hade väldigt dålig fingertoppskänsla, som du själv måste kunna stå för. När du använde orden
– “uppoffring” oc
– “rita en liten teckning i julklapp”, och
– “anstränga sig lite mer”
i en debatt om julklappar till fattiga barn, så blev du hjärtlös.

Och du slutar inte där utan fortsätter att gräva. Efter Lisas kritik mot dig (1:09:46), säger du vid 1:10:52: “Nu säger inte jag att de som uppbär försörjningsstöd inte anstränger sig. Det finns jätte många anledningar till varför man kan uppbära försörjningsstöd. Men sedan vet vi att det finns de som inte lägger så mycket energi på att ta hand om sina nära och kära. Det är det största problemet vi har idag. Och vi löser inte det problemet genom att vi från kommunens sida ska köpa julklappar. Då kanske vi löser det en dag per året. Men vi löser inte det stora problemet. Därför tycker jag det här är en jätte konstig debatt. Tack.”

Med detta ditt sista inlägg, bekräfter ju du den bild som Jörgen på ett väldigt fult polemiskt sätt målade om dig. I ett ärende som handlar om julklappar till fattiga barn, när man redan befinner sig i ett underläga, är det ingen debattör som klarar av att påstå att “det största problemet vi har idag” är att det finns de som inte lägger så mycket energi på att ta hand om sina nära och kära.”

Du klantade till det Anton, och det kostade dig mycket. Men det var du som debatterade dåligt, och det måste du stå för. Att bara hänvisa till dit första inlägg i debatten är direkt oärlig argumentation.”

Östersunds Postens ledarsida ansvarig för Sverigedemokraternas framgångar

Inte ensam, förstås. Men genom att envist enbart skriva positiva saker om Centerpartiet och i princip aldrig något positivt om något annat parti abdikerar ledarsidan sin möjlighet att skapa och bidra till en nyanserad debatt i länet. Man agerar enbart som opinionsbildare för Centerpartiet. Continue reading

Hej då ÖP

Nu har jag fått nog av Östersunds Postens otroligt onyanserade ledarsida. Jag har för länge sedan slutat läsa den, men att fortsätta prenumerera på tidningen känns för mycket som att man blir lurad.

När var det sist ledarsidan skrev något bra om Miljöpartiet? Typ aldrig. När var det sist ledarsidan kritiserade Miljöpartiet? Typ varje dag.

När var det sist Miljöpartiet hade en bra idé? Aldrig om du ska tro på ÖPs ledare. Det är så upprörande antiintellektuellt, Jämtlands län förtjänar bättre. Det är fördummande. För ÖP har tydligen idéer inget värde, om de inte kommer från Centerpartiet.

We are not men, We are Devo….(för att travestera sångtexten).