Östersunds Postens ledarsida ansvarig för Sverigedemokraternas framgångar

Inte ensam, förstås. Men genom att envist enbart skriva positiva saker om Centerpartiet och i princip aldrig något positivt om något annat parti abdikerar ledarsidan sin möjlighet att skapa och bidra till en nyanserad debatt i länet. Man agerar enbart som opinionsbildare för Centerpartiet.

En tidnings ledarsida har väldigt stora möjligheter att bidra till en nyanserad debatt i viktiga samhällsfrågor. Man kan resonera, citera, oponera, (och retirera). Man kan väga för- och nackdelar. Man kan ta in kunniga utomstående och låta dem stöta och blöta en fråga. Möjligheterna är faktist väldigt stora. Därmed kan en ledarsida också vara med och driva på utvecklingen – både samhällets och enskilda politiska partiers.

Men ÖPs ledarsida är konsekvent antiintellektuell, och länet förtjänar bättre. Den enda sanningen är partilinjen, och gör Centerpartiet ett misstag så nämns det aldrig eller ytterst motvilligt. Man kritiserar sällan Centerpartiets agerande, vare sig här i länet eller nationellt.

Detta sätt att missbruka ledarsidans makt är fördummande. Det är faktiskt skandalöst. Så stor potential, och så blir det –  ja, bara propaganda. Propaganda. Det är sorgligt.

En befolkning med en kunnig och engagerad ledarsida är mycket bättre rustad att tänka fritt, brett och kritiskt. Främlingsfientlighet och hat och rädsla mot ”den andre” bekämpas genom att föra öppna debatter och dialoger, och genom att vara väl insatt i frågan. Att snabbt kunna ifrågasätta osanna uppgifter. En ledarsida har unika möjligheter att vara väl insatt, att verkligen kunna en fråga, och att stöta, blöta och belysa ur olika synvinklar. Att vara en resurs för sina läsare.

Men det gör ÖPs ledarsida aldrig. Man skulle kunna vara en trovärdig källa för samhällsinformation och diskussion. Men genom att lägga ribban vid fotknölarna, nöjer man sig med att vara ett simpelt propagandaorgan. ÖP lämnar fältet fritt för ogräset att växa fram.

Läs även tidigare inlägg här.