Mål: tågstopp i Nälden

På resande fot igen till Umeå. Det går fantastiskt fint att pendla mellan Östersund och Umeå sedan drygt ett år tillbaka. Ibland behöver man inte ens byta tåg. Jag har stigit på i Krokom ett par gånger.

Tågen är fina och fräscha, och håller tiden. Personalen är väldigt trevlig. De få gånger det behöver sättas in buss, sker det klockrent. Man kommer ändå fram i tid. Det är egentligen bara två saker jag inte är helt nöjd med:

Continue reading

Varför går inte kollektivtrafiken över landsgränsen?

Veckobrev v. 44

Varför går inte kollektivtrafiken över landsgränsen?

200 skolungdomar från Hotagen inklusive Föllinge, Frostviken och Strömsund, samt skolor i Lierne och Røyrvik samlades till en stor ungdomskonferens i Nordli fredagen 28 oktober. Som politiker i Krokom hade jag förmånen att få vara med, bland ett 30-tal politiker, projektledare och skolledare från de fyra inblandade kommunerna.

Det handlar om ett stort Interregprojekt, Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt, som försöker vända den negativa befolkningsutvecklingen i området. Det har blivit en väldig dynamik i projektet!

Det var den andra stora ungdomskonferensen som projektet anordnat, det kändes otroligt spännande att få vara med och diskutera tillsammans med alla dessa ungdomar och engagerade vuxna.

En sak som kom upp var att det inte går några länstrafikbussar över landsgränsen! Det verkar ju inte klokt, men så är det. Projektet har diskuterat detta med länstrafiken, men inte kommit fram till någon lösning.

Hur som helst så råkar det vara så att jag har politiskt ansvar för kollektivtrafikfrågor i Krokoms kommun, och jag tänker ta tag i denna fråga och få reda på vad som är möjligt, vad det hänger på.

Egentligen förstår jag inte varför det inte redan går bussar över landsgränsen. För visst måste det väl finnas ett underlag? Nordli och Gäddede ligger väldigt nära varandra. Väldigt många hottagenbor jobbar på bageriet i Sørli. Kan det vara så, att landsgränsen har skapat en mental gräns? Vi ser inte ens problemet – eller möjligheterna! – eftersom det handlar om två olika länder? Jag vet inte, det tänker jag ta reda på.

Detta är ytterligare ett exempel på hur viktiga politiker är. Ibland krävs det ett politiskt agerande, för att en till synes enkel fråga kan börja diskuteras.

Återrapportering lovas härmed! Under tiden kan ni gärna läsa mer om Mitt-skandinaviska Regionprojektet här: www.vaajma.com Där finns också en kort rapport med flera fina foton från ungdomskonferensen.

Owen Laws
Politiskt ansvarig för kollektivtrafik i Krokoms kommun

Valfrågor från Villaägarnas riksförbund

Svar från Miljöpartiet i Krokoms kommun på frågor från Villaägarnas Riksförbund, för publicering i Tidningen VillaägarNytt som delas ut 12/9

 

 

1. Vad vill miljöpartiet i Krokoms kommun göra för att utveckla/underlätta för Krokoms småhusägare?

Den övervägande delen av Krokoms invånare bor i småhus. Utanför tätorterna är denna siffra närmare 100%. Bor man på landet, bor man oftast i eget hus. Åtgärder som underlättar för Krokoms invånare generellt gynnar därmed per automatik oftast också småhusägare. Generellt är det så att ju attraktivare kommunen blir för småbarnsfamiljer, desto större blir inflyttning vilket i sin tur visar sig direkt i högre skatteintäkter för kommunen. Det i sin tur ger resurser för att satsa, det blir ett kommunicerande kärl som alla vinner på. Därför är det viktigt att kommunen fortsätter att satsa på attraktiva villaområden såsom man gjort i södra Ås, och genom att stötta enskilda strävanden såsom i Dvärsätt. Alla vinner på att Kommunen växer. Continue reading