Vad gör DU för ditt land?

En typisk vecka hos en halvtidsarvoderad kommunpolitiker:

Måndag:
Cyklade. Budgetberedning hela dagen. På kvällen middag åt sonen och mig, sedan missade jag gårdsstädningen utan fick soppa lite grus själv. Därefter: läsa en 2 cm tjock bunt med handlingar inför presidieträffen i morgon. Somnade alldeles för många timmar efter midnatt.

Tisdag:
Cyklade. Presidieträff på fm med Bygg- och miljönämndens viceordföranden och tjänstemän.

Därefter direkt till fortsatt budgetberedning, ingen lunch. På kvällen, middag och mp-Krokom politiska gruppen i två timmar hemma hos Eva. Rasmus åt hos Lena.

På kvällen: förbereda sig för kf i morgon. För lite sömn igen.

Onsdag:
Bil. Kommunfullmäktige i Trångsviken från 8.30-19.00, hämtade upp Dmitar på vägen. Måste vara skärpt precis hela tiden. Skrev ett inlägg i Facebook efter skolbeslutet (återremiss efter 3-timmar), som jag sedan snabbt gjorde om till insändare och skickaeenin över nätet till LT och ÖP, som dock ännu inte (på fredag) kommit med.

Därefter direkt in till stan för föreläsning och boksläpp med Hans Månsson och Stefan Edman.

Middag sent på kvällen, Rasmus fick klara sig själv.

Torsdag:
Bil. Första möte med kommunens nya Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande arbete- där jag är ordförande – kl 8.30-15. Helt fantastisk dag, Östersunds folkhälsostrateg Sofie Bergman berättar om hur Östersunds kommun jobbat med folkhälsa. Under det passet är kommunalrådet samt kommunchefen och hela hans ledningsgrupp med – samtliga toppchefstjänstemän! Enastående. Rådet är hans skötebarn, kan man ha bättre förutsättningar? På eftermiddagen leder Sofie en diskussion i rådet utifrån fyra aktuella processer i Kommunen: den (snart antagna) nya folkhälsopolicyn, översiktsplanering, barnkonventionsarbetet, samt mobiliseringen mot droger och alkohol och annat brottsförebyggande.

Kl 13 justerar jag en paragraf från gårdagens kf-smtr om nya taxor med anledning av den nya plan- och bygglagen.

Under lunchen smider på planer med Anna om ett utspel med anledning av motioner som vi lämnat in till landstinget och det nya Regionförbundet Jämtlands län.

Sedan: hämta däck på reparation, handla lite mat, sätta på däcket, laga middag åt mig och Rasmus. Då är jag helt slut, helt tom. Värmt bad. Lägger mig före 23.30 (=tidigt).

Fredag (idag):
Ledig! Känns… ovant. Cyklar in till stan, läkartid kl 10 för ögoninflamationen jag dragits med sedan september. Jobbigt.

Nu sitter jag och fikar på cappuccino och “kärleksmums” i Badhusparken, lyssnar på reggae och skriver detta i iPhonen. Har med mig datorn och handlingar inför kongressen om två veckor, få sig hur dagen blir.

Den som beskyller politiker för att vara lata och okunniga, för att agera i eget intresse, vet inte vad han pratar om. Jag är inte särskilt ovanlig. Det finns ett otroligt ideellt, självuppoffrande engagemang hos politikerna i Sverige – för landets bästa – vilket bara gagnar demokratin.

Vad gör DU för ditt land?

Östersunds folkhälsostrateg informerar i Krokom

Nästan en hel dag med kommunens folkhälsosamordnare Rolf Pehrsson. På förmiddagen träffade vi Östersunds kommuns folkhälsostrateg Sofie Bergman, som berättade om hur deras folkhälsoarbete är upplagd. De har bara chefstjänstemän i sitt folkhälsoråd – inga politiker – och alltihop går ut på att linjeorganisationen ska ta med folkhälsa i övrig planering. Spännande och inspirerande. Folkhälsorådet träffas 4 ggr per år med inbjuda tjänstemän från t ex chefen på landstingets Folkhälsocentrum Ronny Weylandt och gymnasieförbundets chef Mikael Cederberg

I Utvecklingsforum Folkhälsa sker mycket arbete, där träffas en tjänsteman från varje förvaltning, en gång i månaden. Sofie leder det arbetet (om jag förstod rätt). Här sammanställs den årliga Välfärdsredovisningen.

Det politiska forumet heter Främjandegruppen, som leds av Björn Sandal, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Här träffas politiker och chefstjänstemän en gång i månaden.

För att det strategiska folkhälsoarbetet ska fungera, måste arbetet anammas av linjeorganisationen, förvaltningarna, och försvaras och kunna förklaras av politikerna. Jag tror att Östersunds kommuns organisation är en bra förebild för oss i Krokom, fast vi kommer aldrig att kunna ha så många grupper och möten som de har.

Krokom har politiker och tjänstemän i sitt nybildade folkhälsoråd – Rådet för folkhälsa, barnkonvention och brottsförebyggande arbete. Senare under dagen satt Rolf och jag och försökte hitta ett datum för första möte med rådet. Det var inte lätt. Då kommer vi även ha med kommunchefens ledningsgrupp.  Sofie Bergman är inbjudna för att – alltså för samtliga höga tjänstemän inkl kommunchefen samt rådets ca 5-7 st fasta tjänstemän – berätta om hur de gör i Östersund!