Östersunds folkhälsostrateg informerar i Krokom

Nästan en hel dag med kommunens folkhälsosamordnare Rolf Pehrsson. På förmiddagen träffade vi Östersunds kommuns folkhälsostrateg Sofie Bergman, som berättade om hur deras folkhälsoarbete är upplagd. De har bara chefstjänstemän i sitt folkhälsoråd – inga politiker – och alltihop går ut på att linjeorganisationen ska ta med folkhälsa i övrig planering. Spännande och inspirerande. Folkhälsorådet träffas 4 ggr per år med inbjuda tjänstemän från t ex chefen på landstingets Folkhälsocentrum Ronny Weylandt och gymnasieförbundets chef Mikael Cederberg

I Utvecklingsforum Folkhälsa sker mycket arbete, där träffas en tjänsteman från varje förvaltning, en gång i månaden. Sofie leder det arbetet (om jag förstod rätt). Här sammanställs den årliga Välfärdsredovisningen.

Det politiska forumet heter Främjandegruppen, som leds av Björn Sandal, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Här träffas politiker och chefstjänstemän en gång i månaden.

För att det strategiska folkhälsoarbetet ska fungera, måste arbetet anammas av linjeorganisationen, förvaltningarna, och försvaras och kunna förklaras av politikerna. Jag tror att Östersunds kommuns organisation är en bra förebild för oss i Krokom, fast vi kommer aldrig att kunna ha så många grupper och möten som de har.

Krokom har politiker och tjänstemän i sitt nybildade folkhälsoråd – Rådet för folkhälsa, barnkonvention och brottsförebyggande arbete. Senare under dagen satt Rolf och jag och försökte hitta ett datum för första möte med rådet. Det var inte lätt. Då kommer vi även ha med kommunchefens ledningsgrupp.  Sofie Bergman är inbjudna för att – alltså för samtliga höga tjänstemän inkl kommunchefen samt rådets ca 5-7 st fasta tjänstemän – berätta om hur de gör i Östersund!