Vad gör DU för ditt land?

En typisk vecka hos en halvtidsarvoderad kommunpolitiker:

Måndag:
Cyklade. Budgetberedning hela dagen. På kvällen middag åt sonen och mig, sedan missade jag gårdsstädningen utan fick soppa lite grus själv. Därefter: läsa en 2 cm tjock bunt med handlingar inför presidieträffen i morgon. Somnade alldeles för många timmar efter midnatt.

Tisdag:
Cyklade. Presidieträff på fm med Bygg- och miljönämndens viceordföranden och tjänstemän.

Därefter direkt till fortsatt budgetberedning, ingen lunch. På kvällen, middag och mp-Krokom politiska gruppen i två timmar hemma hos Eva. Rasmus åt hos Lena.

På kvällen: förbereda sig för kf i morgon. För lite sömn igen.

Onsdag:
Bil. Kommunfullmäktige i Trångsviken från 8.30-19.00, hämtade upp Dmitar på vägen. Måste vara skärpt precis hela tiden. Skrev ett inlägg i Facebook efter skolbeslutet (återremiss efter 3-timmar), som jag sedan snabbt gjorde om till insändare och skickaeenin över nätet till LT och ÖP, som dock ännu inte (på fredag) kommit med.

Därefter direkt in till stan för föreläsning och boksläpp med Hans Månsson och Stefan Edman.

Middag sent på kvällen, Rasmus fick klara sig själv.

Torsdag:
Bil. Första möte med kommunens nya Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande arbete- där jag är ordförande – kl 8.30-15. Helt fantastisk dag, Östersunds folkhälsostrateg Sofie Bergman berättar om hur Östersunds kommun jobbat med folkhälsa. Under det passet är kommunalrådet samt kommunchefen och hela hans ledningsgrupp med – samtliga toppchefstjänstemän! Enastående. Rådet är hans skötebarn, kan man ha bättre förutsättningar? På eftermiddagen leder Sofie en diskussion i rådet utifrån fyra aktuella processer i Kommunen: den (snart antagna) nya folkhälsopolicyn, översiktsplanering, barnkonventionsarbetet, samt mobiliseringen mot droger och alkohol och annat brottsförebyggande.

Kl 13 justerar jag en paragraf från gårdagens kf-smtr om nya taxor med anledning av den nya plan- och bygglagen.

Under lunchen smider på planer med Anna om ett utspel med anledning av motioner som vi lämnat in till landstinget och det nya Regionförbundet Jämtlands län.

Sedan: hämta däck på reparation, handla lite mat, sätta på däcket, laga middag åt mig och Rasmus. Då är jag helt slut, helt tom. Värmt bad. Lägger mig före 23.30 (=tidigt).

Fredag (idag):
Ledig! Känns… ovant. Cyklar in till stan, läkartid kl 10 för ögoninflamationen jag dragits med sedan september. Jobbigt.

Nu sitter jag och fikar på cappuccino och “kärleksmums” i Badhusparken, lyssnar på reggae och skriver detta i iPhonen. Har med mig datorn och handlingar inför kongressen om två veckor, få sig hur dagen blir.

Den som beskyller politiker för att vara lata och okunniga, för att agera i eget intresse, vet inte vad han pratar om. Jag är inte särskilt ovanlig. Det finns ett otroligt ideellt, självuppoffrande engagemang hos politikerna i Sverige – för landets bästa – vilket bara gagnar demokratin.

Vad gör DU för ditt land?

Mina mål för Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden hade tvådagarsinternat förra veckan på Åre Fjällsätra i Undersåker, med kort sammanträde, därefter internutbildning tillsammans med avdelningens tjänstemän. De hade förberett presentationer av sina respektive verksamhetsområden, och gjorde det jätte bra, det blev bra diskussioner efteråt.

I slutet av första dagen blev jag så inspirerad så jag lyckades formulera en del personliga mål för nämnden och avdelningen för de kommande fyra åren:

1. Jag vill skapa ett öppet och tillåtande klimat i nämnden, så att både ledamöter och ersättare känner engagemang och lust att delta. Det är jobbigt att vara ersättare i en nämnd, att kallas in någon gång då och då med kort varsel. Genom att inkludera ersättarna nu i början – t ex vid utbildningar och de första sammanträdena – hoppas jag skapa förutsättningar för att de kan känna engagemang även när de inte varit med ett tag.

2. Det finns så mycket gammalt groll i kommunen, som alltid måste ventileras. Kommunens servicepersonal (och därmed kommunen själv) framställs ofta som klantig och okänslig, ogin och med bristande servicekänsla, men min känsla är att detta grundar sig ofta på gamla oförrätter, eller på en högljudd men osaklig ledare som lyckas få tolkningsföreträde i den frågan hon/han engagerar sig i mot kommunen.

Grollet speglar egentligen en paradox då samtidigt, i mätning efter mätning, undersökning efter undersökning, rakning efter rakning, år efter år, i alla nyckeltalen, får kommunen bra och ständigt bättre betyg! Det går ju inte ihop egentligen.

Mitt mål är att den nya verkligheten, synen på kommunen som ung och hungrig, engagerad, kompetent och serviceminded, blir den dominerande bilden av kommunen. Den bild som utrycks spontant på möten och i insändare.

3. Bygg- och miljöavdelningens tjänstemän är några av kommunens viktigaste ambassadörer! Det är de som träffar medborgarna mest, alltså just de medborgare som vill någonting. De som vill bygga nåt, de som vill utveckla en rörelse, som driver ett företag. Vi har en superviktig näringslivsutvecklande roll att spela, att vara rådgivande, stödjande, att hjälpa dessa drivkrafter utveckla och komma vidare med sina förehavanden. Det leder i sin tur till att färre fel begås och vårt jobb blir lättare. Vinna-vinna. Saker ska göras rätt, och vi ska hjälpa till så att det blir så.

4. Jag vill att avdelningen ska ligga i framkant när det gäller modern teknik. Vi ska vara moderna och effektiva, fräscha och fräcka och kunna vara stolta över att vara det!

5. Våra tjänstemän är kunniga, de kan spela en viktig roll också när det gäller att hjälpa kommunens företag och medborgare satsa på rätt miljöteknik t ex när det gäller energieffektivisering i sin verksamhet. Att vara en motor inte bara för ekonomisk utveckling, utan också för en positiv miljöutveckling.

Hög ambitionsnivå i Bygg- och miljönämnden

Dagarna är långa, fritiden är liten, ibland undrar man vad man håller på med. Sedan kommer man ihåg!

Ikväll har jag varit på Wången, på min första företagarträff som ordförande i Bygg- och miljönämnden. Tema: Energieffektivisering, med Energikontoret och Bygglov från idé till handling, med avdelningschefen. Bra uppslutning.

Nämnden och avdelningen har höga ambitioner att ge bra service och tänka nytt. Jag hoppas att kommunens företagare kan glömma gamla oförrätter och se framåt, ge oss en chans.