Mina mål för Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden hade tvådagarsinternat förra veckan på Åre Fjällsätra i Undersåker, med kort sammanträde, därefter internutbildning tillsammans med avdelningens tjänstemän. De hade förberett presentationer av sina respektive verksamhetsområden, och gjorde det jätte bra, det blev bra diskussioner efteråt.

I slutet av första dagen blev jag så inspirerad så jag lyckades formulera en del personliga mål för nämnden och avdelningen för de kommande fyra åren:

1. Jag vill skapa ett öppet och tillåtande klimat i nämnden, så att både ledamöter och ersättare känner engagemang och lust att delta. Det är jobbigt att vara ersättare i en nämnd, att kallas in någon gång då och då med kort varsel. Genom att inkludera ersättarna nu i början – t ex vid utbildningar och de första sammanträdena – hoppas jag skapa förutsättningar för att de kan känna engagemang även när de inte varit med ett tag.

2. Det finns så mycket gammalt groll i kommunen, som alltid måste ventileras. Kommunens servicepersonal (och därmed kommunen själv) framställs ofta som klantig och okänslig, ogin och med bristande servicekänsla, men min känsla är att detta grundar sig ofta på gamla oförrätter, eller på en högljudd men osaklig ledare som lyckas få tolkningsföreträde i den frågan hon/han engagerar sig i mot kommunen.

Grollet speglar egentligen en paradox då samtidigt, i mätning efter mätning, undersökning efter undersökning, rakning efter rakning, år efter år, i alla nyckeltalen, får kommunen bra och ständigt bättre betyg! Det går ju inte ihop egentligen.

Mitt mål är att den nya verkligheten, synen på kommunen som ung och hungrig, engagerad, kompetent och serviceminded, blir den dominerande bilden av kommunen. Den bild som utrycks spontant på möten och i insändare.

3. Bygg- och miljöavdelningens tjänstemän är några av kommunens viktigaste ambassadörer! Det är de som träffar medborgarna mest, alltså just de medborgare som vill någonting. De som vill bygga nåt, de som vill utveckla en rörelse, som driver ett företag. Vi har en superviktig näringslivsutvecklande roll att spela, att vara rådgivande, stödjande, att hjälpa dessa drivkrafter utveckla och komma vidare med sina förehavanden. Det leder i sin tur till att färre fel begås och vårt jobb blir lättare. Vinna-vinna. Saker ska göras rätt, och vi ska hjälpa till så att det blir så.

4. Jag vill att avdelningen ska ligga i framkant när det gäller modern teknik. Vi ska vara moderna och effektiva, fräscha och fräcka och kunna vara stolta över att vara det!

5. Våra tjänstemän är kunniga, de kan spela en viktig roll också när det gäller att hjälpa kommunens företag och medborgare satsa på rätt miljöteknik t ex när det gäller energieffektivisering i sin verksamhet. Att vara en motor inte bara för ekonomisk utveckling, utan också för en positiv miljöutveckling.