Karin Thomasson skriver om Centerns uran-svek

Läs insändaren Grön blev blå på Länstidningens webbsida 100918.

Karin har en bra blogg. Senast (14/9)  har hon skrivit mer om Centerns svek, till exempel om hur Per Åsling öppnar för uranbrytning.

Ytterligare bevis på att Centerpartiet på riksnivå inte är något riktigt miljöparti. Hur landsbygden skulle gynnas av uranbrytning i öppna dagbrott på den mest bördiga marken har Centern inte riktigt lyckats förklara.

Föredrag om uranbrytningens inverkan på miljö och människors hälsa, och om kärnvapen

För kännedom, ett mejl jag fått:

FN Föreningens Östersundsavdelning har inbjudit Eva Selin Lindgren (C) till ett föredrag i samband med deras årsmöte.

Hon är en av de tre riksdagsledamöterna i riksdagen, som kommer att rösta nej till energiöverenskommelse den 22 mars.

Partipiskan viner, några vågar stå emot,

Eva är kärnfysiker och professor, företåndare för Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum vid Chalmers tekniska Högskola

Eva ska tala om: Uranbrytningens inverkan på miljö och människors hälsa och om kärnvapen.

Plats och tid:

ABF lokalen på Rådhusgatan 37 (fd Länstidningen) måndagen den 22 februari kl 19.00

mvh

Diana Fernlund

sekr Nej till Uran i Storsjöbygden