Föredrag om uranbrytningens inverkan på miljö och människors hälsa, och om kärnvapen

För kännedom, ett mejl jag fått:

FN Föreningens Östersundsavdelning har inbjudit Eva Selin Lindgren (C) till ett föredrag i samband med deras årsmöte.

Hon är en av de tre riksdagsledamöterna i riksdagen, som kommer att rösta nej till energiöverenskommelse den 22 mars.

Partipiskan viner, några vågar stå emot,

Eva är kärnfysiker och professor, företåndare för Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum vid Chalmers tekniska Högskola

Eva ska tala om: Uranbrytningens inverkan på miljö och människors hälsa och om kärnvapen.

Plats och tid:

ABF lokalen på Rådhusgatan 37 (fd Länstidningen) måndagen den 22 februari kl 19.00

mvh

Diana Fernlund

sekr Nej till Uran i Storsjöbygden