Valfrågor från ÖP

Östersunds Posten gav ut sin stora valbilaga i helgen (4/9). Redan i juni svarade jag på frågorna till bilagan. Jag skrev en hel del som inte kom med i tidningen förstås, här är den fullständiga texten, med ÖPs frågor och mina svar:

Yrke och ålder:

Projektadministratör, 50 år.

Utbildning:

4-årig Bachelor of Arts (BA=Filkand) i LIberal Studies (tvärvetenskaplig humanistisk grundutbildning som i viss mån motsvarar en blandning av svenska lärarvetarlinjen, kulturvetarlinjen med stora inslag av “klassisk” historia, psykologi och polemiska studier.

1-årig “Minor” i International Development Studies, som grundar sig till stor del på U-landskunskapstudier (A- och B-kursen) som utbytesstuden i Upsala vid Avdelningen för U-landsfrågor vi Uppsala universitet.)

Årsinkomst:

365 000

Familj:

Sambo + två sönder 15 + 18 år

Personlig drivkraft:

Jag blev politiskt engagerad när jag började plugga på universitetet (Sonoma State University norr om San Francisco) i Kalifornien 1982. Då var Ronald Reagan president, USA byggde Pershing, Cruise (kryssnings-) och MX-missiler, Tridentubåtar och kärnkraftverk, och stödde högerregeringar eller gerillan runtom i världen. Revolutionen i Nicaragua hade störtat diktatorn Somoza men USA finansierade högergerillan Contras. USA bombade El Salvadors rebeller och civila med fosforbomber, och stödde den brutala regimen i Guatemala med den fanatiska evangeliska frikyrkopräst-generalen Efrain Rios Montt, som slaktade indianer i ett sällan skådat folkmord. Och så vidare. USA var för mig en ond kraft i världen, och det fanns så mycket att göra.

Jag startade en fredsgrupp (The Campus Peace Action Coalition) på universitetet tillsammans med några vänner och den blev snabbt universitetets största studentorganisation. Vi deltog i demonstrationer och allt möjligt, jag har gjort civil olydnad i ickevåldssammanhang (Non-violent Civil Disobedience) ett 10-tal gånger, minns inte alla gångerna. En gång var vi 1800 personer som blockerade infarten in till Lawrence Livermore National Laboratories (fortfarande ett viktigt forskningslaboratorium för kärnvapenforskning). Vi arresterades, sattes i tältläger och 1200 av oss satt kvar i två veckor och vägrade lämna lägret tills åklagarmyndigheten släpte kravet på att betala böter. Inspirationskällan var Martin Luther King, Gandhi, kväkarrörelsen.

Jag startade och skötte en filmserie (World Peace Film Series) som fram till sommaren 1986 (i 4 år) gick två gånger i veckan varje vecka hela skolåret, onsdagar på mitt universitet, torsdagar på en näraliggande Folkhögskola (Junior College). Sista 2-3 åren kom det 100 personer till varje visning, då hade vi även en kunnig talare med.

Jag är väldigt driven eftersom det finns så mycket att göra, och det som driver mig är politik – aktivism – (Political Action, Direct Action), samhällsservice. Att tjäna samhället. Att försöka göra en skillnad. Att informera, att ge människor verktyg att själva kunna välja klokt. Att försöka göra världen till en bättre plats.

Fritidsintressen:

Så himla mycket fritid har jag inte, men jag älskar att fjällvandra med tung ryggsäck och tälta med familjen. Gärna långa vandringar. Paddla kanadensare är också kul, liksom att vindsurfa (om jag kunde göra det….). Och så åker jag mycket bräda på vintern, helt underbart kul.

Viktigaste frågan:

Vilken svår fråga. Livet var enklare förut när man var aktivist, saker var svart och vitt. Det var mycket mer tillfredsställande att demonstrera, protestera, visa filmer än det är att vara kommunpolitiker. Men man vann aldrig, man åstadkom sällan någonting.

Som kommunpolitiker i Sverige är inte livet lika dramatiskt, frågorna handlar nästan aldrig längre om näraförestående liv och död.

– Nej till uranbrytning känns väldigt viktigt eftersom det faktiskt handlar om liv och död, men samtidigt är den också abstrakt, som ett svart orosmoln som man inte tror kommer att nå hit.

– Den viktigaste frågan är nog hur vi har hand om våra barn, eftersom barnen är framtiden och det de upplever präglar dem och deras sätt att förhålla sig till världen.

– Alltså: Den viktigaste frågan är att se till att barnen har det bra när de växer upp.

Frågor och svar, skala från ett (minst viktigt) till fem (viktigt):
1. Ska vindkraft tillåtas i närheten av Kaxås och Åkersjön?

Det beror på vad “i närheten av” betyder…

Kaxås = Storbacken (Hällberget) = (1): För stora kulturvärden och för mångas utsikt påverkas

Åkersjön = Skärvången = (5): Inte så störande, ganska lämpligt just där

2. Hur viktigt är det att bevara byskolor?

(1) om det är kort till närmaste skola och skolan är väldigt liten. Dvs Västbygden och Ytterån.

(5) Övriga skolor, som har långt till närmaste skola

3. Ska uranbrytning tillåtas i Jämtland?

(1) Absolut inte, vansinnes föråldrade dinosaurieteknik

4. Hur många flyktingbarn ska kommunen ta emot?

(5) fler. Så länge vi gör det på ett bra sätt, och det gör vi.

5. Ska mer kommunal verksamhet läggas ut på entreprenad?

(3) Beror på vad. Skolmaten kan jag t ex tänka mig vid en större skola, i en upphandling som bl a kräver ekologisk mat och stort urval

6. Hur är näringslivsklimatet i kommunen?

(4) Jag tror den är allt bättre, kommunen är allt mer lyhörd