Samiskt förvaltningsområde

Krokom har utsetts till samiskt förvaltningsområde, vilket är jättekul, hedersamt och förpliktigande. Regeringen ger 750 000 kr per år som får spenderas till detta ändamål. En konsult har anlitats genom Gaaltije för att i samråd med samerna utforma ett förslag till handlingsplan och budgetfördelning i ett förslag till aktivitetsplan.

Jag har utsetts till kommunens ledamot i en arbetsgrupp för det samiska förvaltningsområdet i Krokom, en grupp som kommer att ha samiskt majoritet och samiskt ordförande. I måndags hade gruppen sitt första möte, för en sista genomgång av handlings- och aktivitetsplanen inför beslut i kommunstyrelsen på måndag.

Det var ett spännande möte Vi stuvade om i aktivitetsplanen ganska rejält i vissa avseenden. Ser verkligen fram emot de kommande årens arbete med detta. Här finns det möjlighet att genomföra saker. Enligt samernas prioriteringar. Det kompenserar inte för åren av förtryck, men det är en början.