“23 järnvägsolyckor kunde ha undvikits”

Detta enligt en undersökning som SVT har gjort, som Svevia rapporterar om i senaste numret av sin webbtidning På väg.

Trots att besiktningsmän rapporterar i detalj om underhållsbehov görs det inget:

“Vid samtal med förare av godstransporter på sträckan Smedjebacken — Fagersta uppgav de att de inte längre fann det meningsfullt att rapportera dåliga spårlägen.

Några åtgärder kopplade till rapporterna har aldrig kunnat konstateras. Trots försök med punktinsatser med exakt beskrivning av feltyp och plats har inga märkbara åtgärder vidtagits.”

På väg noterar att Miljöpartiet har begärt att Catharina Elmsäter-Svärd (M) kommer till riksdagens trafikutskott för “att förklara situationen och vad hon och regeringen tänker göra”. Pressmeddelandet från MP går att läsa i sin helhet här.

Här är länken till SVTs samlingssida för rapportagsammanställningen SVT granskar järnvägen. Därifrån finns länkar till 21 reportage, en fantastisk sammanställning. SVT har också gjort en visualisering, där man kan klicka på olyckorna och se dem på en  karta.

Det är bara att konstatera att regerings tågpolitik har bokstavligen spårat ur. Med dödliga konsekvenser. Frågan är om regeringen kan överleva detta politiskt?