Debattinlägg och pressmeddelande: Odemokratiskt rödblått förslag i landstinget sågas av Miljöpartiet

131017

Till massmedia
– Debattredaktionen
– Nyhetsredaktionen

Hej
Här kommer ett debattinlägg, som vi tror också har ett stort nyhetsvärde.

Samma text i bilagan som inklistrad nedan.

För information, kontakta:
Anna Hildebrand, 070-6127595 (landstingsråd)
Karin Österberg, 070-5866579 (politisk sekreterare)
Owen Laws

Med vänliga hälsningar

Owen Laws

_____________________

Gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Jämtlands läns landsting

+46 (0) 70-60 99 678
owen.laws8[att]gmail.com
www.owenlaws.se

131017
Debatt inlägg till redaktionen

Odemokratiskt rödblått förslag sågas av Miljöpartiet

En ovanlig rödblå allians bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet lägger nu ett djupt odemokratiskt förslag till ny politisk regional organisation för år 2015 och framåt. Förslaget innebär att politiska partierna sätts i centrum snarare än att förbättra demokratin. Detta motsätter sig Miljöpartiet kraftfullt.

I stora drag innebär det rödblå förslaget att istället för att förtroendevalda på regional nivå ska verka genom öppna, offentliga och redovisningsskyldiga politiska organ, så ges en kraftig ökning av partistödet för att användas av regionpolitikerna till så kallade ”egna dagar”.
Modellen innebär att pengar motsvarande ytterligare 30 egna dagar per fullmäktigemandat betalas ut i partistödet, varje mandatperiod. Totalt 1650 dagar. Något som Miljöpartiet ställer sig starkt kritiska till.

Det rödblå förslaget står helt i motsats till Miljöpartiets förslag som innebär en utvecklad, tidsenlig och mer demokratisk politisk styrning med effektivitet och genomskinlighet som ledord. Förslaget innebär närmare dialog med verksamhet och medborgare samt dessutom reell makt för länets unga. Ledamöterna får förutsättningar att få plats och påverka i ett politiskt organ utöver sin roll i fullmäktige

Sedan många år tillbaka har ledamöter i landstingsfullmäktige fått ett antal “egna dagar” per mandatperiod för att t ex kunna delta i partigruppsmöten, göra studiebesök i verksamheten, och träffa medborgare. Antalet egna dagar idag är 16 st per mandatperiod, motsvarande fyra per år och ledamot. Använder inte en ledamot sina dagar, ligger pengarna kvar i landstingets budget. Detta är ett bra system som Miljöpartiet stödjer.

Med den rödblå konstruktionen kommer politiken att bli väldigt toppstyrd, med makten koncentrerad ännu mera än idag till ett fåtal politiker som innehar de få uppdragen.
Det blir väldigt svårt för de regionalt förtroendevalda att arbeta politiskt när det finns färre formella politiska uppdrag. Flertalet enskilda ledamöter kommer inte ha någon formell arena att verka på annat än i den egna partigruppen och i regionfullmäktige. Speciellt små partier kommer bara kunna föra sin politik genom sin representant i kommande regionstyrelse.

Förslag till ny politisk organisation ska behandlas av landstingsfullmäktige den 22-23 oktober. Men eftersom besked att Jämtlands län får bilda en egen region kom så nyligen, har ingen hunnit titta på hur den politiska organisationen utformas i den nya Region Jämtland. Miljöpartiet vill därför att landstingsfullmäktige ska överlämna frågan till
den politiska styrgruppen för regionbildning. Tyvärr motsätter sig de rödblåa partierna detta.

Miljöpartiet har aktivt drivit frågan om en utvecklad demokrati men istället lutar det mot en tillbakagång. Beslutet tas i landstingsfullmäktige den 22/10.

Miljöpartiets fullmäktigegrupp

Anna Hildebrand, landstingsråd
Owen Laws, gruppledare
Karin Österberg, ledamot
Alf Lundin, ledamot

131017 Debatt mp pol org.pdf