Stärks kommunernas och landstingens ekonomi?

Höstbudgeten bjuder på många positiva nyheter. Många välbehövliga satsningar som stärker välfärden efter 9 år av nedmontering under alliansens budgetar. 

Men det mesta av pengarna verkar vara bundna till särskilda satsningar. Kommer det några nya pengar, som täcker upp de stora underskotten i vissa kommuner och landstings budget?

Ända sedan EU-anpassningen började i början av 90-talet har både borgerliga och socialdemokratiska regeringar satt svångrem på kommunerna och landstingen. Det måste bli slut på det. Det räcker nu. 

Så, kan någon berätta: stärks deras budget med några obundna pengar?