Gratis frukost i skolan?

Veckobrev v. 46

Gratis frukost i skolan?

Det vill några ungdomar på Nyhedens skola (åk 7-9) i Krokom. Kommunstyrelsen behandlade deras medborgarförslag i onsdags (111116).

Jag tycker inte att svaret är givet. Det finns tillräckligt mycket forskning som visar att matvanor (liksom vila) påverkar skolresultat, så det går inte att säga att det inte är viktigt att ungdomar äter på morgonen. Sunt förnuft säger mig också att det är så. Men för mig är det också självklart att frukost är i första hand är föräldrarnas ansvar. Det bästa (för de allra flesta) är att äta frukost på morgonen hemma tillsammans, föräldrar och barn, och så är det nog också i de allra, allra flesta familjer. Kan man etablera denna vana tidigt, så hänger nog också vanan med även när man blir äldre.

Sedan finns det förstås undantag. Kanske man är ensamstående och börjar tidigt som många inom vården och omsorgen. Då kan småbarn äta frukost i förskolan och fritids, men får inte vanan att äta den hemma. Kanske familjen är disfunktionell på något sätt, av någon anledning. Kanske barnet helt enkelt inte är hungrigt på morgonen.

Det är då det blir intressant. Då det blir en politisk fråga. När blir det rätt sätt att använda skattepengarna, att skolan börjar servera frukost till samtliga elever? Var går brytgränsen för att det blir samhällsekonomiskt försvarbart?

I beslutsunderlaget kunde man läsa samhällsbyggnadsförvaltningens uträkning, att fri frukost för alla elever i kommunen (1 662 st) ger en merkostnad på 2,4 mkr fördelat på livsmedelskostnader (1,8 mkr) och personalkostnader (0,6 mkr). Då räknar man dock med att samtliga elever också äter frukost i skolan, vilket ju i och för sig naturligtvis inte blir fallet.

2,4 miljoner kroner räcker till ett antal tjänster i skolan. Lärare. Fritidspedagoger. Fritidsledare. Skolsköterskor. Kuratorer. Hur många elever ska behöva denna åtgärd, för att det ska vara rätt att erbjuda den till samtliga, till den kostnaden, istället för att rekrytera?

I kommunstyrelsen framkom också att fritidsgårdarna på Krokoms högstadieskolor erbjuder försäljning av frukt, mackor, yoghurt, m.m. till självkostnadspris. Samt att det (troligen) är så att långväga elever får mellanmål innan bussresan hem.

För mig är inte detta oviktig information, för att ta ställning i frågan. Kanske det är så att det egentligen bara finns ett fåtal som behöver just åtgärden ”servering av gratis frukost”. Sanningen är att Krokoms kommun egentligen inte vet vad behovet är i dagsläget.

Oppositionspartierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade ändå bifall till medborgarförslaget rakt av, men ville att det ska genomföras på prov på någon skola först.

Majoritetspartierna Centern, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna tyckte att kostnaden var för hög för att utan vidare yrka bifall. Vi vill att frågan tas med i en pågående revidering av kommunens måltidspolicyn. Majoriteten har på olika sätt politiskt betonat att mat och måltider ska prioriteras upp i kommunen, och det finns en politisk arbetsgrupp tillsatt kring detta. Revideringen av måltidspolicyn är en del av denna process.

Så vad är rätt? Att som S+V köra på och införa ett provförsök utan att veta behovet? Eller som majoriteten ta med frågan i en pågående process?

När Miljöpartiets politiska grupp diskuterade frågan för några veckor sedan kom vi faktiskt fram till att vi villa ha ett försök på någon skola. Men till kommunstyrelsen kompletterades alltså beslutsunderlaget, med informationen om frukostmat till självkostnadspris samt mellanmål till långväga. Det verkade också för mig rimligt att ta med frågan i en pågående process. Slutligen var det faktiskt viktigt för mig, att vi idag inte egentligen har en aning om hur många barn som verkligen ”behöver” gratis frukost. Kanske speciallösningar för dem skulle räcka?

Vad tycker ni? Hör gärna av er, jag vill veta.

Den 7 december beslutar kommunfullmäktige. Det blir förmodligen sammanträdets hetaste fråga.

Owen Laws
Ledamot i kommunstyrelsen för Miljöpartiet i Krokom
070-6099678
owen.laws8 (att) gmail.com

PS Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige 111207 då (S) och (V) utnyttjade rätten (enligt kommunallagen) att med en tredjedelsminoritet återremittera ett ärende första gången det kommer upp i kf.  DS

____________________________

Jag, Anna Hildebrand, och Karin Thomasson turas om med att skriva veckobrev till Miljöpartiet i Jämtlands läns hemsida. Klicka här för att komma till inlägget där.