Extra årsmöte i Miljöpartiet i Umeå, 2/5 kl. 14-16

Miljöpartiet i Umeå har extra årsmöte 2/5 kl. 14-16, på Konferenslokal en Ryttmästaren, på stadshusområdet. Eftersom de styrande i partiet väljer att inte offentliggöra detta möte, så gör jag det nu.

Kallelsen kom via epost 24/3. På dagordningen står:
– välja kongressombud (4st)
– välja valberedning
– fastställa verksamhetsplan

Det går att lämna nomineringar och förslag när det gäller verksamhetsplanen, enligt formulär som bifogades kallelsen, senast 10/4.

Det finns stora demokratiproblem i Miljöpartiet i Umeå, något som de styrande i partiet förnekar. Därför skulle det inte skada om medlemmarna i partiet kommer på årsmötet och andra möten.