Skattehöjningar i landstinget de senaste 10 åren

I artikeln i Länstidningen citeras Socialdemokraterna med att säga att “skatten de senaste åren har höjts med 1 krona och 30 öre är något som får räcka för tillfället”. Det är ganska missvisande, det är faktiskt under en 10 års period det handlar om.

Såhär ser skattehöjningarna ut de senaste 10 åren, enligt s. 56 i förslag till reviderad landstingsplan som landstingsfullmäktige beslutar om på onsdag 27/11-13 (som går att ladda ned här, ärende 7):

2013: + 0,25 öre
2009: + 0,45 öre
2003: + 0,60 öre

De skattesänkningar som de flesta har fått de senaste 7 åren mer än väl motsvarar dessa höjningar. Det är beklagligt att den borgerliga regeringen sänker skatten istället för att satsa på välfärden. Nu blir istället kommuner och landsting tvunga att höja. Det drabbar fattiga mycket hårdare.