Kulturskolan: Gratis, fisk eller mittemellan?

Kulturskolan är fantastisk, en otrolig resurs som hjälper till att stärka barnens självkänsla och skapa kulturellt kompetenta medborgare. Kulturkonsumtion och kulturutövning är också folkhälsa – man blir/håller sig frisk genom att utöva och konsumera kultur. Det visar också forskning.

Och kommunerna i Jämtlands län är duktiga på kulturskola.

I Ragund, Strömsund och Härjedalen är den dessutom gratis. Den var gratis i Åre, men av kostnadsskäl har man återinfört avgift från årskurs 6. I åk 3-5 är den fortfarande gratis.

I de övriga jämtlandskommunerna Krokom, Östersund, Bräcke och Berg är kulturskolan avgiftsbelagd, med rabatt efter första barnet. Avgiften varierar i Krokom mellan 600-800 kr terminen.

Kulturskolorna i Jämtlands län står inför många utmaningar, som förmodligen delas av andra kommuner:

  • Avgift, eller avgiftsfritt? Den avgiftsfria kulturskolan i Härjedalen kostar vad jag förstått 3,3 mkr.
  • Ska alla få välja vad man vill?
  • Ska man få välja flera saker?
  • Ska undervisningen förläggas under skoltid, eller efter skoltid och på kvällen?
  • Rektorernas allt större makt enligt läroplanen gör det ibland svårare att få genomslag för politiska beslut. Som t ex att kulturskolan ska vara under skoldagen, integrerad i undervisningen.

Idag finns det ett stort motstånd bland vissa (men långt ifrån alla) rektorer och lärare mot kulturskolan på dagtid. Jag har ganska lite förståelse för detta, då ser man bara begränsningar och inte möjligheter. Och vad är alternativet? Enligt uppgift tappade Hudiksvall uppemot tvåtredjedelar av sina elever när man slutade erbjuda kulturskola under skoldagen.

Ett av mina uppdrag är som ledamot för Miljöpartiet i Kultur Z, som en av Regionförbundet Jämtlands läns tre ledamöter. De två senaste sammanträdena har en spontan och livlig diskussion uppstått kring kulturskolan. Efter diskussionen den 28 maj föreslog jag att Kultur Z skulle ägna ett sammanträde åt att på ett mera strukturerat sätt diskutera kulturskolan.

Efter diskussionen på Kultur Z i tisdags (12/11, då ovanstående uppgifter kom fram) föreslog jag att Kultur Z skulle ta initiativ till ett länskonferens kring kulturskolans villkor och möjligheter. Beslutet blev också att göra så, tillsammans med BuZ  (om de vill). Det här är ett exempel på hur politiker kan påverka genom dialog, utan att det alltid syns i något formellt beslut.

Hur är det i Krokom? Stort utbud. 600 kr för ett val, möjlighet till dubbelt val. Nästan ingen kö. Både under, och efter skoltid för vissa aktiviteter. Men också ganska dyrt, 3,7 mkr.

Kommunfullmäktige i Krokom har i samband med att man fastställde rambudgeten för 2014 (kf §59, s. 30) gett Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fortsätta sin översyn av kulturskolan i syfte att

“göra kulturundervisningen mera flexibel, tillgänglig för flera barn och att i större utsträckning integreras med skolans andra verksamheter. Avgifterna ses över, inklusive indexreglering.”

Jag var med och formulerade uppdraget.

Min målsättning med konferensen är att få reda på hur de andra kommunerna – Ragunda, Härjedalen, Strömsund – lägger upp sin avgiftsfria kulturskola. Har de ett lika brett utbud som kulturskolan i Krokoms kommun har? Samma utmaningar? Som t ex barn boendes överallt där en del men inte alla barn i samma skola kan ha ganska lång resväg.

Jag tycker att det vore bra om kulturskolan var gratis – eller åtminstone billigare – och utan kö, samt att den var generellt sett integrerad i skoldagen.