Framåt!

Peter Eriksson: Mp är nu med och styr i 98 kommuner och 16 av 20 landsting och regioner. Det fler än något annat parti!

Vi har gått framåt i hela landet, oftast mest i små kommuner.

7 av 10 personer är positivt inställda till Miljöpartiet. Och vi växer så det knakar, med nästan 50% nya medlemmar under 2010! Vid ingången av året hade vi drygt 10 000 medlemmar. Idag har vi 15 285! Gröna studenter, vår högskoleförbund, har vuxit med 60%.