Mer debatt om skolorna i Västbygden och Ytterån

Jag har precis skrivit nedanstående kommentar, till artikeln Nedläggningshotet vilar fortfarande över Västbygdens skola (ÖP.se 17/9). Jag är även citerad i artikeln. (Det kan ta några timmar för kommentarer att passera kontrollen.)

Min kommentar:

Det stämmer att Miljöpartiet har många väljare i Ås, men procentuellt sett har vi också hyfsat stöd runtom i kommunen. Statistiken på Valmyndighetens hemsida visar att förra allmänna valet (2006) fick vi 5,66% av rösterna, fördelade enligt följande:

– Ås 10,81%

– I vallokal ej räknade (= förtidsröstande) 8,37%

– Kyrkbygden (Rödön) 7,20%

– Dvärsätt 6,38%

– Aspås 5,36%

– Krokom 4,46%

– Nälden 4,03%

– Offerdalsbygden 3,90%

– Föllinge-Laxsjö-Hotagen 3,77%

– Alsenbygden 3,16%

Det är inte landsbygdsfientligt att försöka slå ihop två små skolor som ligger 8 km ifrån varandra till en – fortfarande liten – skola med färre än 50 barn – det är sunt förnuft.

Samma sak när det gäller Ytterån, med 7-8 elever och 6 km ifrån Nälden. Det handlar om omsorg om barnen. Besparningen: 1,5 mkr, som skulle kunna användas till:

– 4 st lärartjänster, eller

– Nödvändiga renoveringar i andra skor

Valet är faktiskt rätt lätt, och skulle göra dessa bygder mycket attraktivare.