Nasser Mosleh, MP-Umeå, ljög för årsmötet – borde avgå

Nasser Mosleh bör avsäga sig samtliga sina kommunala och partiuppdrag för Miljöpartiet i Umeå.

Det finns så många exempel på maktmissbruk hos den gruppering som styr MP-Umeå. Detta kan inte tolereras. Det finns en anständighetsgräns för hur oärliga folkvalda politiker får vara, och härmed är gränsen passerad med råge:

Vid det ordinarie årsmötet 2015 lämnade sammankallande tillika gruppledare Nasser Mosleh besked att man inte längre skulle ha medlemsmöten inför kommunstyrelsen eftersom ändrad praxis innebar att ks-handlingar inte fick/kunde lämnas ut inför sammanträdena. Det var så jag uppfattade det. Hur som helst så har dessa medlemsmöten uteblivit under 2015.
Det finns flera problem med detta:

För det första, så är det en märklig inställning mot medlemmarna, att inte vilja förankra frågor inför beslutet. De flesta partier är väldigt glada över att medlemmarna är intresserade av att diskutera kommunal politik, och angelägna om att uppmuntra och underlätta för ett sådant intresse och engagemnag Det är också ett oerhört viktigt sätt att få nya medlemmar!

Ett annat problem med detta är att det strider mot stadgarnas §7 pkt 3:
“Medlemsmötet kallas till av ledningsgruppen. Medlemsmöte hålls i regel en gång i månaden och behandlar kommunpolitiska frågor inför kommunstyrelsens sammanträden.”

Ett tredje problem är att det inte stämmer.
Jag har kollat av med kommunen, och fick i en mejlväxling med Claes Björnberg (presskommunikatör) besked att:
1. Handlingar inför ks och kf (men inte nämnderna) är offentliga handlingar, som allmänheten har rätt att få tillgång till.
2. Svar “ja” på min fråga: “Innebär det att det är fritt för partier att dela handlingar med medlemmar inför sammanträden?”
2. Det finns ingen ändrad praxis

Jag har dessutom hört mig för hos Vänsterpartiet i Umeås gruppledare som intygar att det inte finns någon som helst överenskommelse mellan gruppledare att inte sprida ks-handlingar. Vänsterpartiet har möte för medlemmar (och sympatisörer) inför varje ks. Inför dessa möten får medlemmarna en länk till ks-handlingarna.

De som styr Miljöpartiet gör precis tvärtom, försöker engagera medlemmarna så lite som möjligt. Och ljuger om för årsmötet och skyller på andra partier.

Jag anser faktiskt att i och med detta lögnaktiga “besked” till årsmötet så har man passerat gränsen för vad som kan tolereras hos gruppledaren i ett politiskt parti. Nasser Mosleh bör omedelbart avsäga sig samtliga sina kommunala och parti-uppdrag för Miljöpartiet i Umeå.