Ytterligare dimridåer från MP-Umeå UPPDATERAT

Fick nyss ett mejl från en ledamot i ledningsgruppen (se nedan), som reagera mot mitt uttalande för en stund sedan (https://www.owenlaws.se/2015/04/07/uttalande-med-anledning-av-miljopartiet-i-umeas-pressmeddelande-idag/). Han skrev även till partisekreteraren för kännedom.

Jag vill påminna om att mina inlägg (inklusive “brevet”) i medlemsgooglegruppen hade plockats bort innan gruppen släcktes ned. Knappast en demokratisk åtgärd och dessutom helt verkningslös eftersom mitt brev var redan offentligt sedan några dagar. Jag hade inte på något sätt brutit mot partiets riktlinjer för digital publicering. 
OBS: Jag har nyss (kl 15.00) blivit informerad om att GOogleDrivekontot är stängt av tekniska skäl för alla, ett misstag. I så fall är detta INTE riktat mot mig. Återkommer om läget förändras. 

Den första åtgärden var att plocka bort mina inlägg och göra att alla inlägg i gruppen måste modereras innan publicering, så var det igår morse. Beslut om att släcka ned gruppen måste ha taget senare under dagen. Av hela ledningsgruppen?

Det demokratiska underskottet inom MP-Umeå blir allt djupare. 

Längre ned, mejlet från ledningsgruppen
Direkt här nedan, mitt svar. 

/Owen


Hej
Diktatorer skapar trygghet genom att minimera kontaktytor. Demokratier strävar efter att öka kommunikationsvägar. Idag finns inte en enda forum där medlemmar i MP-Umeå kan diskutera med varandra.

Och det är ju självklart att detta är en åtgärd föranledd av mitt brev. Löjligt att påstå något annat. 

_____________________
Owen Laws


On 7 apr 2015, at 12:27, Gabriel Farrysson wrote:

Hej.


Det verkar som att viss media nästan alltid får del av de inlägg som medlemmar lägger på Umeåmedlemsgruppen på nätet. Det i sin tur har använts till att skada partiet. 


För att minimera skadorna mot partiet beslutade vi igår (6/4-15) i ledningsgruppen att omstrukturera gruppen Umeåmedlemsgrupp. I avvaktan på omstruktureringen har gruppen/mappen gjorts inaktiv.


Och för kännedom, så vill jag förtydliga att detta inget att göra med dig Owen, den tillfälliga inaktiveringen gäller för alla medlemmar i MP Umeå. Detta för att vi ska kunna säkerställa alla medlemmarnas trygghet och integritet på forumet. 


MVH/ Gabriel Farrysson, Ledningsgruppen MP Umeå