Kompistens

Jag har myntat ett nytt begrepp: Kompistens! När man (män) premierar “kompisar” till poster istället för kompetens. “Kompistens” är nära besläktat med “impotens” som är den manliga oförmågan att sikta in på kvinnlig kompetens.