Ingen livsmedelsförsäljning vid KrokomsPorten!

I artikeln i Länstidningen efter majoritetens presskonferens i fredags skulle man kunna tro att Miljöpartiet i Krokoms kommun kan tänka sig livsmedelsförsäljning vid KrokomsPorten. Så är det inte, det är vi alltjämt emot.

Det är vi inte heller ensamma om inom majoriteten, samtidigt som det finns åtminstone visst stöd för mathandel vid KrokomsPorten inom andra partier i Krokom. Därför styr inte Miljöpartiet ensamt hur denna fråga utvecklas, och det gäller för oss att föra en bra dialog inom majoriteten.

Idag finns fullvärdiga livsmedelsbutiker i centrala Krokom som väl konkurrerar med storhandeln inne i stan. Det finns naturligtvis en del man skulle kunna önska sig. För egen del tycker jag att utbudet på ekologiska varor är sämre i Krokom än i motsvarande livsmedelsbutiker i stan, men det beror nog mest på bristande efterfråga i Krokom. Men överlag är servicen mycket god, och priserna känns konkurrenskraftiga.

Det finns stora fördelar med att det går att gå och cykla till centrum och handla mat. Dessutom bor det många äldre i centrala Krokom. Livsmedelsförsäljning vid KrokomsPorten skulle ofrånkomligen försämra utbudet i centrum. Det skulle också miljö lida av, då flera skulle bli tvungna att ta bilen för att handla. För många äldre skulle livet bli mycket mer komplicerat. Dessutom skulle en stor livsmedelshall ytterligare utarma livsmedelshandeln i småorterna.

Detta är ett exempel där en kommun har en verklig möjlighet att påverka livsmiljön för många invånare. Centrala Krokom har många brister, och mycket behöver göras för att fräscha upp centralorten och göra den mera attraktiv. Men fortsatt livsmedelsförsäljning är en viktig del av lösningen.

KrokomsPorten behöver draghjälp, det har jag stor förståelse för. Jag förstår också att livsmedelsförsäljning frestar. Men det måste finnas andra lösningar, som inte samtidigt hotar centrala Krokom. Vad är det för vits med att stärka KrokomsPorten på bekostnad av centrum?