MP-Umeås problem blir kongressfråga

Partistyrelsen har skrivit en proposition till kongressen som verkar skräddarsydd för att hantera demokratiproblemen inom MP-Umeå. Jag hoppas verkligen att den bifalls.

Propositionen heter 5.2 Nya verktyg för konfliktlösning, och finns på sidan 50 i Motions- och propositionshäftet.

Läs mer om Miljöpartiets kongress här. Continue reading

Bemötande mot Mia Winroth om MP-Umeås extra årsmöte

Miljöpartiet i Umeå hade extra årsmöte i lördags, en sorglig föreställning som jag tidigare skrivit om härhär och här.

Efter årsmötet publicerade MP-Umeå ett pressmeddelande, som även lades upp på partiets facebooksida. I kommentarstråden har vicesammankallande i MP-Umeås ledningsgruppen skrivit. Jag har bemött hennes påståenden där. Här nedan finns först mitt bemötande, därefter Mias oredigerade text. För att underlätta läsning går det även att ladda ned detta i ett pdf-dokument. Continue reading

Svar angående mina frågor om anställningar mm inom MP-Umeå

Nu har jag fått svar av ledningsgruppen angående mina frågor. Svaret är mera detaljerat än vad som behöver redovisas här (tycker jag), i sammandrag:

Med anledning av Nassers debattinlägg i VK den 16 april ställde jag följande frågor till MP-Umeås ledningsgrupp. Här är frågorna, och min sammanfattning av svaren:

Continue reading

Påminnelse till ledningsgruppen om mina frågor om anställningar inom MP-Umeå

I onsdags ställde jag några frågor till ledningsgruppen för Miljöpartiet i Umeå angående arvoderingar, med anledning av Nassers debattinlägg i VK (se nedan för frågorna). Jag fick direkt tillbaka ett löfte om svar så fort ledningsgruppen hunnit behandla mina frågor.

Idag har jag skickat en påminnelse. Frågorna kan väl inte vara så svåra att svara på:

“Med anledning av Nassers debattinlägg i dagens VK har jag några frågor:
  • Har Miljöpartiet i Umeås några anställda/arvoderade, och i så fall vem och i vilken omfattning? Frågan avser såväl kommunorganisationen (ledningsgruppen) och politiker.
  • Har Nasser anställning / arvodering som betalas av Miljöpartiet i Umeå?
  • I vilken omfattning är Nasser arvoderad av Umeå kommun i egenskap av politiker?
  • I hur stor omfattning är Nassers sammanlagda arvoderingar?”

Frågor om anställningar inom MP-Umeå

Jag har skrivit följande mejl:

Hej ledningsgruppen
För kännedom till medlemmarna

Med anledning av Nassers debattinlägg i dagens VK har jag några frågor:
  • Har Miljöpartiet i Umeås några anställda/arvoderade, och i så fall vem och i vilken omfattning? Frågan avser såväl kommunorganisationen (ledningsgruppen) och politiker.
  • Har Nasser anställning / arvodering som betalas av Miljöpartiet i Umeå?
  • I vilken omfattning är Nasser arvoderad av Umeå kommun i egenskap av politiker?
  • I hur stor omfattning är Nassers sammanlagda arvoderingar?
Med vänliga hälsningar
Owen

Ledarkrönika i vk om MP-Umeås demokratiproblem

Om de styrande i MP-Umeå hade svarat på mitt brev till ledningsgruppen den 16 mars och medgett att det finns demokratiska problem (något som ju är uppenbart och tydligen funnits i 10-15 år), så hade det inte blivit något massmediauppbåd.

Men nu gjorde man inte det. Jag har ännu inte fått något svar från de styrande i ledningsgruppen. I massmedia har man påstått att det “Finns inga demokratiproblem” i avdelningen.

Under hela denna tid har Nasser Mosleh, partiets gruppledare i kommunfullmäktige, kommunstyrelseledamot och sammankallande i ledningsgruppen, hållit sig oanträffbar för massmedia. Han har inte uttalat sig.

Förrän nu. Continue reading

Ny artikel i VK om demokratiproblem inom MP Umeå

VK gör ett bra jobb med att förklara de odemokratiska turerna på MP-Umeås årsmötet den 15 mars 2015.

Det sorgliga i det här är att om de styrande i ledningsgruppen bara hade sagt till VK att “javisst finns det demokratiproblem, det är ju därför riks hjälper oss. Vi försöker ta itu med problemen, och Owens brev innehåller många bra förslag” eller något i den stilen så hade jag låtit bli att offentliggöra mitt brev. Men att blankt förneka att det finns några demokratiproblem är ganska dålig taktik. Klart att man reagerar.