Reservationer mot beslut vid MP-Umeås extra årsmöte

Miljöpartiet i Umeå hade extra årsmöte idag, en mycket tråkig föreställning som tyvärr visar att den styrande gruppen i partiet har inga som helst planer på att demokratisera partiet. Deras agerande var fullständigt kompromisslöst.

Vi har reserverat oss mot två av besluten. Se nedan för texten, som också kan laddas ned här. Continue reading

Extra årsmöte för MP-Umeå lördag 2/5

Miljöpartiet i Umeå har extra årsmöte i morgon, lördag 2/5, kl. 14-16 på stadshusområdet i lokalen Ryttmästaren. Adressen är Skolgatan 31a. Huset ligger i korsningen Skolgatan-Hovrättsgatan. Här är det på hitta.se.

Observera att alla medlemmar har närvarorätt, men rösträtt har bara de som varit med en månad. Continue reading

Svar angående mina frågor om anställningar mm inom MP-Umeå

Nu har jag fått svar av ledningsgruppen angående mina frågor. Svaret är mera detaljerat än vad som behöver redovisas här (tycker jag), i sammandrag:

Med anledning av Nassers debattinlägg i VK den 16 april ställde jag följande frågor till MP-Umeås ledningsgrupp. Här är frågorna, och min sammanfattning av svaren:

Continue reading

Påminnelse till ledningsgruppen om mina frågor om anställningar inom MP-Umeå

I onsdags ställde jag några frågor till ledningsgruppen för Miljöpartiet i Umeå angående arvoderingar, med anledning av Nassers debattinlägg i VK (se nedan för frågorna). Jag fick direkt tillbaka ett löfte om svar så fort ledningsgruppen hunnit behandla mina frågor.

Idag har jag skickat en påminnelse. Frågorna kan väl inte vara så svåra att svara på:

“Med anledning av Nassers debattinlägg i dagens VK har jag några frågor:
  • Har Miljöpartiet i Umeås några anställda/arvoderade, och i så fall vem och i vilken omfattning? Frågan avser såväl kommunorganisationen (ledningsgruppen) och politiker.
  • Har Nasser anställning / arvodering som betalas av Miljöpartiet i Umeå?
  • I vilken omfattning är Nasser arvoderad av Umeå kommun i egenskap av politiker?
  • I hur stor omfattning är Nassers sammanlagda arvoderingar?”

Frågor om anställningar inom MP-Umeå

Jag har skrivit följande mejl:

Hej ledningsgruppen
För kännedom till medlemmarna

Med anledning av Nassers debattinlägg i dagens VK har jag några frågor:
  • Har Miljöpartiet i Umeås några anställda/arvoderade, och i så fall vem och i vilken omfattning? Frågan avser såväl kommunorganisationen (ledningsgruppen) och politiker.
  • Har Nasser anställning / arvodering som betalas av Miljöpartiet i Umeå?
  • I vilken omfattning är Nasser arvoderad av Umeå kommun i egenskap av politiker?
  • I hur stor omfattning är Nassers sammanlagda arvoderingar?
Med vänliga hälsningar
Owen

Ledarkrönika i vk om MP-Umeås demokratiproblem

Om de styrande i MP-Umeå hade svarat på mitt brev till ledningsgruppen den 16 mars och medgett att det finns demokratiska problem (något som ju är uppenbart och tydligen funnits i 10-15 år), så hade det inte blivit något massmediauppbåd.

Men nu gjorde man inte det. Jag har ännu inte fått något svar från de styrande i ledningsgruppen. I massmedia har man påstått att det “Finns inga demokratiproblem” i avdelningen.

Under hela denna tid har Nasser Mosleh, partiets gruppledare i kommunfullmäktige, kommunstyrelseledamot och sammankallande i ledningsgruppen, hållit sig oanträffbar för massmedia. Han har inte uttalat sig.

Förrän nu. Continue reading

Förslag inför behandlingen av MP-Umeås verksamhetsplan för 2015

MP-Umeå har extra årsmöte den 2 maj för att:
– välja valberedning
– utse kongressombud (4 st)
– fastställa verksamhetsplan för 2015

Fram till 10/4 kunde medlemmar nominera till uppdragen och lämna förslag med anledning av verksamhetsplanen.

Den 10/4 lämnade jag in följande förslag, som jag kan komma att yrka bifall till vid årsmötet beroende på hur ledningsgruppens förslag ser ut och hur väl motiverat det är.

Det förslag till verksamhetsplan som förra ledningsgruppen lämnade till det ordinarie årsmötet (15/3) var undermåligt i flera avseende, bl.a. fanns inga mätbara mål, ingen hänvisning till de problem som skakat partiet sedan det allmänna valet och tidigare, och ingen formulering om riks erbjudande om medlingshjälp.
//

Förslag till ledningsgruppens verksamhetsplan som ska antas av det extra årsmötet 2/5.

Jag föreslår att följande tillförs verksamhetsplanen:

1) Mätbara mål, omfattande bl.a.
* medlemsutvecklingen
* antal medlemsmöten
* tillväxt hos GU- Umeå
* tillväxt hos Gröna Studenter
* antal välkomstmöten för nya medlemmar
* studiecirklar och annan utbildningsverksamhet för medlemmar

2) Ett uppdrag till ledningsgruppen att ta fram ett förslag för hur kommande årets verksamhetsplaner  i fortsättningen kan förankras hos medlemmar redan under hösten.

(Bakgrund: Vid det ordinarie årsmötet 15/3 berättade mötesordföranden Jan -Erik Engman om hur MP-Skellefteå förankrar sina verksamhetsplaner inför årsmötet, med en process under hösten omfattande åtminstone ett medlemsmöte.)

3) Formulering som tydligt klargör att ledningsgruppen är medveten om att det finns ett demokratiskt problem i avdelningen, och att man välkomnar hjälp från riksorganisationen.

4) Ett uppdrag till ledningsgruppen att ta fram en handlingsplan för att lösa de demokratiska problemen. Handlingsplanen ska förslagsvis  presenteras och godkännas av ett medlemsmöte  i september.

5) Ett uppdrag till ledningsgruppen att utreda förutsättningarna för att ansluta MP-Umeå till en digital tjänst för medlemsomröstningar såsom den som MP – Stockholm och riks använder.

6) Ett uppdrag till ledningsgruppen att på lämpligt sätt, t ex i stadgarna eller arbetsordning, klargöra att valberedningens förslag jämte ledningsgruppens förslag om valberedning ska skriftligt motiveras och mejlas/skickas till samtliga medlemmar (inte bara de som anmält sig till årsmötet) minst 2 veckor innan årsmötet. Samtliga kandidater ska presenteras (inklusive övriga nominerade).

7) Ett uppdrag till ledningsgruppen att, till ett extra årsmöte under hösten, ta fram ett förslag till ändring av stadgarna för att tydliggöra att:
– Nomineringar får lämnas ända fram till och med årsmötet, men nomineringar efter deadline kommer inte med i presentationen och förslag som skickas till medlemmarna med handlingarna.
(Motivering: så är det i samband med rikskongressen.)
– Samtliga årsmöteshandlingar och förslag skickas till samtliga medlemmar senast 2 veckor innan mötet.

Med vänliga hälsningar

Owen Laws